Feedback fra brugere og fagfolk

I CoLab Recovery & Rehab får du adgang til to testpaneler for henholdsvis brugere og fagligt personale samt til et digitalt testmiljø.

CoLab Recovery & Rehab tilbyder adgang til test i hverdagen sammen med brugerne og sammen med alle de aktører, der er omkring en bruger – deres pårørende, kommunale aktører og klinisk fagpersonale på sygehuse. Det foregår via:

  • Testpanelet Psykiatriens hverdagstestere

  • MindApps - 360 graders test af apps

  • Adgang til det digitale testmiljø, CoLab Plug & Play. Få testet din digitale løsning i Plug & Play - en simulation af det danske sundhedsdatanet. Her kan du teste om din løsning lever op til givne standarder og direktiver.

 

Psykiatriens hverdagstestere

Med det landsdækkende testpanel, Psykiatriens hverdagstestere, giver vi offentlige og private udviklere en unik chance for at teste nye koncepter og produktideer sammen med specifikke målgrupper af sindslidende og pårørende.

Virksomheder får mulighed for løbende at kvalificere udviklingsprocessen og opnå værdifuld indsigt målgruppens behov og ønsker. CoLab varetager kontakten til testpanelet, rådgivning om testform samt opfølgning på test og gør dermed virksomheders vej til markedet kortere.

Via Psykiatriens hverdagstestere er sindslidende – patient eller tidligere patient - og pårørende medudviklere af morgendagens løsninger. Testpanelet kan f.eks. afprøve apps, svare på spørgeskemaer, kommentere og kvalificere produktidéer.

Vi tilbyder også databehandling af testpanelets input og afholdelse af workshops med brugere.

Vi foretager altid en vurdering af, om en løsning og test ligger inden for rammerne for, hvad testpanelet er sat i verden for at teste. Vi forbeholder os retten til at afvise testhenvendelser, som ikke er i overensstemmelse med testpanelets formål.

 

Find eksempler på testforløb her

 

Dorte Dalkjær
Projektchef/CoLab Recovery og Rehab

dorte.dalkjaer@rsyd.dk
+45 2466 9591