Case: Case-baseret evaluering af Nem Kommunikation

”Han husker jo at tage sine piller. Vi måtte hele tiden tænke på, om vi skulle køre ned og se, om han havde taget dem. Det gør vi slet ikke mere …”

Forside> Lokale Colab> CoLab Recovery & Rehab> Case-baseret evaluering af Nem Kommunikation

Sådan siger en hjemmeplejer, når hun fortæller om sine egne og en borgers oplevelser med hjælpemidlet Nem Kommunikation, som CoLab Recovery & Rehab har foretaget en evaluering af.

Virksomheden TeleCall har i samarbejde med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi udviklet og testet løsningen Nem Kommunikation – et strukturhjælpemiddel til borgere med lette kognitive vanskeligheder. Begge parter ønskede at få dokumenteret teknologiens potentielle effekter. CoLab Recovery & Rehab har derfor i et tidsrum på 14 dage designet og gennemført en case-baseret evaluering af Nem Kommunikation hos fem syddanske borgere. 

Formålet med den case-baserede evaluering har været:

 1. at undersøge, om og hvordan Nem Kommunikation har højnet borgerens empowerment og gjort borgeren mere selvhjulpen, således at offentlige ressourcer reduceres

 2. at undersøge, om og hvordan Nem Kommunikation har optimeret kommunikationen med det offentlige, således at opgaver kan varetages smartere og derved kræver mindre træk på det offentliges ressourcer.

På baggrund den case-baserede evaluering har CoLab Recovery & Rehab udarbejdet en rapport over evalueringens resultater, som både den offentlige og private kunde kan anvende som dokumentation for løsningens effekter og potentialer. 

Læs rapporten her