Telemedicin og kommunikation

Colab Sønderjylland har specialiseret sig i udvikling og test af tele- og kommunikationsløsninger, der letter arbejdsgange på sygehuset og på tværs af sektorer

Forside> Lokale Colab> CoLab Sønderjylland

CoLab Sønderjylland samarbejder med Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommune, og har specielt fokus på projekter der kan udvikle og understøtte det tværsektorielle arbejde. CoLab Sønderjylland samarbejder desuden med Syddansk Sundhedsinnovation samt med private virksomheder om at udvikle og teste de bedste løsninger til gavn for borgerne og for de sundhedsprofessionelle.

Colab Sønderjylland har specialiseret sig i udvikling og test af teknologiske løsninger, der kan lette arbejdsgange på sygehuset, men også på tværs af sektorer, samt skabe værdi for brugerne. CoLab Sønderjylland arbejder således på at opbygge et stærkt netværk med samarbejdspartnere inden for det velfærdsteknologiske område i Sønderjylland.

Nuværende og potentielle samarbejdspartnere indbydes til en dialog omkring de ønsker og behov, de ser ved et samarbejde om at udvikle og afprøve velfærdsteknologiske løsninger til gavn for brugerne.

 

Du finder os her:
Sygehus Sønderjylland
Lærings- og Forskningshuset
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

+45 2910 9891

Trine Ungermann Fredskild
Projektchef / CoLab Sønderjylland

trine.ungermann.fredskild@rsyd.dk
+45 2910 9891

CoLab Sønderjylland Nyheder22-06-2018
App'en 'Mit Forløb i Region Syddanmark' vinder indpas på Sygehus Sønderjylland


09-05-2018
QReport appen skal hjælpe service og rengøringspersonalet med hurtig dokumentation af problemområder


17-04-2018
Telemedicinske løsninger - Fra idé til succesfuld implementering


10-04-2018
Sygehus Sønderjylland afprøver ny skærm i akutmodtagelsen


20-03-2018
Evaluering af projekt "Telemedicinsk monitorering af gravide med præeklampsi"


06-02-2018
Telekommunikation på akutområdet på tværs af sygehus og kommuner


05-02-2018
Genoptræning via videofilm supplerer fysioterapi på Sygehus Sønderjylland


18-01-2018
Færdighedstræning i brug af videoudstyr


21-12-2017
Simulationstræning af videosamtaler i Psykiatrien


18-08-2017
Nye projekter på vej


18-08-2017
Afprøvning af teknologisk løsning til hygiejneaudits


18-08-2017
Gravide med præeklampsi foretager selvmonitorering


18-08-2017
Bygge bro i akutte patientforløb


18-08-2017
Tværsektorielt samarbejder skal styrke fremmøde i psykiatrien


18-08-2017
Telemedicinsk løsning til hjemmebesøg for borgere i palliative forløb


18-08-2017
Hvad kan CoLab Sønderjylland tilbyde?