Velfærd, vækst og værdiskabelse

I CoLab Vest samarbejder Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg kommune, Varde kommune, Billund kommune, Fanø kommune, Syddansk Sundhedsinnovation og private virksomheder om at udvikle de bedste løsninger inden for KOL, diabetes og genoptræning af borgere.

Det er vores mål:

  • At skabe mere sundhed for pengene
  • At fremme mulighederne for at brugerne kan mestre det gode og sunde liv
  • At styrke samarbejds- og informationsflowet på tværs af sektorer

Disse mål forfølges, hvor det er muligt - i samarbejde med det lokale erhvervsliv.


Få adgang til sygehuse og kommuner

Visionen er at styrke det nære sundhedsvæsens evne til at anvende velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere, patienter, samfund og sundhedspersonale.

Vi kan tilbyde det lokale erhvervsliv videns- og testmiljøer, fagprofessionelle, borgere, brugere, patienter og deres pårørende til brug for udvikling af velfærdsteknologiske løsninger inden for temaerne:

  • KOL
  • Diabetes
  • Genoptræning/Rehabilitering


 

Erling Steffen Pedersen

Daglig leder/CoLab Vest

erling.steffen.pedersen@rsyd.dk
+45 2361 8280