CoLab Vest

Velfærd, vækst og værdiskabelse

CoLab Vest er en samarbejdsprganisation med Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg kommune, Varde kommune, Billund kommune og Fanø kommune, samt almen praksis. 


Få adgang til sygehuse og kommuner

Visionen er at styrke det nære sundhedsvæsens evne til at anvende velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere, patienter, samfund og sundhedspersonale.

Vi kan tilbyde det lokale erhvervsliv videns- og testmiljøer, fagprofessionelle, borgere, brugere, patienter og deres pårørende til brug for udvikling af velfærdsteknologiske løsninger inden for temaerne:

  • KOL
  • Diabetes
  • Medicinhåndtering

Det er vores mål:

  • At skabe mere sundhed for pengene
  • At fremme mulighederne for at brugerne kan mestre det gode og sunde liv
  • At styrke samarbejds- og informationsflowet på tværs af sektorer

Disse mål forfølges, hvor det er muligt - i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Erling Steffen Pedersen

Daglig leder/CoLab Vest

erling.steffen.pedersen@rsyd.dk
+45 2361 8280

Hvem er vi?

Jannie Lindberg Christensen

Udviklingskonsulent/CoLab Vest

jannie.lindberg.christensen@rsyd.dk
+45 2043 8980

Erling Steffen Pedersen

Daglig leder/CoLab Vest

erling.steffen.pedersen@rsyd.dk
+45 2361 8280