WHINN COLABoration – Kickstart af nye samarbejdsmuligheder omkring egenmonitorering

Kom og deltag aktivt i et praksisnært og innovativt arrangement om egen- og selvmonitorering i sundhedsvæsenet. Du kan være med til at give og få bud på behovene, rammerne og løsningerne

Forside> Nyheder> WHINN COLABoration – Kickstart af nye samarbejdsmuligheder omkring egenmonitorering

Kickstart af offentligt-privat samarbejde om løsninger til egenmonitorering

Arrangementet kickstarter samarbejde mellem offentlige og private aktører inden for udvikling og test, der kan resultere i bedre egenmonitorering. Udgangspunktet vil være en diskussion af udfordringer og muligheder, identificeret i reelle patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Virksomheder og sundhedsprofessionelle får ny viden, inspiration og sparring i forhold til nye veje for egen- og selvmonitorering.

Tilmeld dig WHINN COLABoration

Program

09.00-09.30:    Morgenmad og registrering

09.30-09.45:    Velkomst v/ Michael Evan Goodsite, koncerndirektør i Region Syddanmark

09.45-09.50:    Demo KMD 

09.50-10.25:    Oplæg om brug af borgernes eget udstyr (BYOD) v/ Birgitte Drewes fra SDS:

Birgitte Drewes, jurist og afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, har arbejdet med sundheds-it siden 2004 og har blandt andet fungeret som systemejer for Fælles Medicinkort. I sit oplæg vil hun komme ind på hvad man skal være opmærksom på, når man bruger borgernes eget udstyr, hvilken lovgivning man er underlagt, hvad man må, og hvad der ikke er tilladt.

10.25-10.30:    Demo Ewii

10.30-10.50:    Præsentation af workshop 1 og 2

10.50-10.55:    Demo Trade expansion - KOL-app

10.55-11.15:    Præsentation af workshop 3 og Psykiatriens hverdagstestere

11.15-11.20:    Demo Qualcomm + Open Tele Health

11.20-11.45:    Kort pause med mulighed for networking samt afprøvning af løsninger  

11.45-12.45:    Frokost

12.45-14.15:    Workshop og idégenerering

Workshop 1:     Hvordan sikrer vi, at patienter får den bedst mulige søvn?

Workshop 2:     Hvordan kan vi optimere behandlingen af mennesker med afasi?

Workshop 3:     Hvordan letter vi logistik i forbindelse med kemoterapi?

Psykiatriens hverdagstestere: Hvordan kan teknologi understøtte dagligdagsbehov for psykiatriske patienter?

 

Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi, Welfare Tech, Syddansk Sundhedsinnovation og CoLab Denmark er ansvarlig for arrangementet og samarbejder efterfølgende.

Styrelsen for Forskning og Innovation og Vækstforum i Region Syddanmark finansierer arrangementet, der foregår på dansk og primært er rettet mod danske interessenter.