Dialog i Odense om digitale løsninger til forebyggelse og adfærdsændring

Godt 50 nysgerrige deltagere fra private og offentlige organisationer var onsdag den 14. marts 2018 samlet i Odense til et dialogmøde om forebyggelse og adfærdsændring med digitale løsninger, hvor forhallen hos Erhvervsakademiet Lillebælt dannede rammen

Forside> Nyheder> Dialog i Odense om digitale løsninger til forebyggelse og adfærdsændring
03-04-2018

 

Dagens program var pakket med spændende oplæg og dialogsessioner, hvor deltagerne i mindre grupper blev guidet rundt for at besøge de syv repræsenterede virksomheders stande. Her var virtual reality oplevelser og en platform til at skabe sociale fællesskaber blot nogle af de mange løsninger, som deltagerne blev præsenteret for på dialogmødet, der var afholdt i samarbejde mellem CoLab Odense, Erhvervsakademiet Lillebælt og Welfare Tech.

Marie Langmach fra Kræftens Bekæmpelse åbnede den officielle del af dialogmødet. Det gjorde hun med et oplæg, som satte scenen for, hvordan man frem til nu har arbejdet med forebyggelse, og hvor man har haft succes med det.

Senere på dagen havde Susie Wagner fra Infucura et oplæg om det datadrevne borgernære sundhedsvæsen. Her fik hun åbnet op for en dialog omkring vigtigheden af valide data, og hvordan der sikres tæt samarbejde mellem det private og offentlige i forhold til brugen af data.

Omdrejningspunkt - virksomheder med bud på løsninger

Omdrejningspunktet for dialogmødet var dog de syv virksomheder; 7Peaks, Boblberg, Enversion, Khora Virtual Reality, Life-Partners, Liva Healthcare og ROCHE, som havde medbragt deres bud på løsninger i forhold til forebyggelse og adfærdsændring.

Deltagerne kom i grupper rundt til alle virksomhederne, som først havde 20 minutter til at præsentere deres løsning efterfulgt af spørgsmål fra deltagerne, som herfra udviklede sig til engagerede dialoger på tværs af virksomheder og offentlige organisationer.

- Det er et fedt format og deltagerne er ikke bange for at spørge. Det giver os virkelig mulighed for at skabe gode kontakter, fortæller Christian Bang og Thomas Clemmen Christensen fra Enversion.

Dialogmødets format faldt også i god jord hos deltagerne - ifølge Dorte Møller Hansen, som er sundhedsfaglig konsulent i Odense Kommune er det godt at blive ”tvunget” rundt til virksomhederne:

- På en messe går man nogle gang forbi en virksomhed, som måske havde noget interessant at byde på. At virksomheden Boblberg havde en repræsentant fra en kommune med fungerede også rigtig godt. Hun kunne fortælle, hvordan de helt konkret bruger løsningen i kommunen.

Flere virksomheder havde også valgt at deltage, blandt andre Bo Svendsen fra Hejdoktor.dk som fortæller:

- Arrangementet er super godt med gode oplæg og dialoger i et åbent forum. Her er et rigtig godt match af deltagere.

Erhvervsakademiet satte i sidste uge rammen for flere sundhedsrelaterede aktiviteter herunder InnoEvent - en uge hvor studerende på tværs af studieretninger fra SDU, UCL og EAL arbejder sammen for at finde frem til løsninger på virkelige cases, stillet af sundhedssektoren. Temaet på dette års InnoEvent var, ligesom for dialogmødet, forebyggelse, og de studerende kunne derfor bruge dialogmødet til få et indblik i aktuelle løsninger på markedet.

Er du nysgerrig på at vide mere om dialogmødet? Find materiale fra dagen på www.welfaretech.dk.