Livshistorier skal give demente en bedre og roligere hverdag

CoLab Odense er gået sammen med odenseansk virksomhed, Svendborg Sygehus og Faaborg-Midtfyn Kommune for at teste en ny app, der skal hjælpe borgere med demens til en bedre og mere rolig hverdag ved brug af ’livshistorier’. Med appen kan pårørende skabe små erindringsfilm, som vækker minder hos de demente

Forside> Nyheder> Livshistorier skal give demente en bedre og roligere hverdag
12-03-2018

Livshistorier giver ro

I de kommende måneder vil pårørende til personer med demens sammen med personalet på Nørrevænget plejecenter i Faaborg-Midtfyn Kommune skabe mindevækkende livshistorier til deres dementramte familiemedlemmer. Forud for testperioden har de pårørende deltaget i workshops, hvor de har været med til at udvikle på appen MeWe Connect.

Med MeWe Connect kan de pårørende skabe livshistorier i form af erindringsfilm med billeder, musik og tekst.

Livshistorierne laves på computer, tablet eller smartphone og uploades direkte til en boks, der er tilsluttet modtagerens fjernsyn. Her vises de for personen med demens.

Vi mødes på appen

Personer med demens bliver ofte urolige og angste, fordi de ikke forstår deres omgivelser. Med livshistorierne kan de genoplive minder og finde ro og glæde ved det. Det giver livskvalitet og skaber samtidig mere ro i hverdagen til gavn for både den syge, de pårørende og personalet.

Samtidig kan plejepersonalet bruge livshistorierne til at få en forståelse for og indblik i det liv, personen med demens har levet. Det giver en mere personlig pleje og bedre støtte i hverdagen.

Livshistorier følger borgeren - også under indlæggelse

Indlægges en borger fra Nørrevænget plejecenter på Geriatrisk afdeling på OUH Svendborg Sygehus, følger livshistorien med, så også behandlerne på sygehuset bedre kan forstå deres patient. I overgangen mellem kommune og sygehus har MeWe Connect en fordel i forhold til andre løsninger, da den lever op til dansk lovgivning for opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Projektet og afprøvningen af MeWe Connect på Nørrevænget plejecenter skal videreudvikle appen samt undersøge, hvordan personer med demens, deres pårørende og behandlerne får mest gavn af løsningen.

Projektet er finansieret af midler fra Syddansk OPI-pulje, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og løber fra oktober 2017 til august 2018.

Se en video om livshistorierne:

Se en video om livshistorierne her: https://vimeo.com/237386074

Vil du vide mere om projektet - kontakt:

Malte Kongstad Deleuran
Innovationskonsulent, CoLab Odense
mkd@rsyd.dk