Dialogmøde: Løsninger til reduktion af uro for personer med demens

Mød virksomheder og offentlige aktører, der præsenterer løsninger, som reducerer uro for mennesker med demens i eget hjem, på plejecentre og på sygehuse.

Forside> Nyheder> Dialogmøde

Personer med demens føler ofte uro, og de kan derfor have uhensigtsmæssig adfærd. Både personale og pårørende bruger i dag mange ressourcer på at håndtere uro. Der efterspørges derfor løsninger, der kan reducere uro for mennesker med demens i eget hjem, på plejecentre og på sygehuse.

 

Odense Kommune, CoLab Odense og Welfare Tech inviterer i fællesskab kommuner, sygehuse, virksomheder og andre interesserede til dialogmøde om løsninger til reduktion af uro for mennesker med demens. 

Vi har inviteret en række virksomheder og offentlige aktører til at pitche deres løsninger inden for områderne:

  • - Stimuli (fx livshistorier, spil og musik) 
  • - Fysisk ro (fx møbler, stole og senge, der giver fysisk ro)

Ved hvert pitch supplerer fagpersoner fra det offentlige med praktiske erfaringer med brugen af de løsninger og produkter, som du ser. Efter hvert pitch er der mulighed for at komme i dialog med repræsentanter fra virksomhederne og de offentlige aktører, der har erfaringer med løsningerne. Dagen bærer således præg af erfaringsudveksling og netværksudbygning mellem medarbejdere og ledere fra kommuner og hospitaler. 

 

Mød blandt andre følgende virksomheder:

 

Hvis du ønsker at præsentere en løsning på dialogmødet eller har spørgsmål, så henvend dig til Krista Blaaberg på krivb@welfaretech.dk, T. 3139 7892 eller Kristina Lagoni Garbøl på klg@rsyd.dk, T. 2144 7118.

Dialogmødet afholdes i forbindelse med InnoEvent 2.0, som i år har fokus på demens. Læs mere om InnoEvent og hvilke muligheder, der ligger i ugen her