TeleKOL-træning

Hvilke effekter opnår man, når borgere med KOL tilbydes ”Teleholdtræning”?

Forside> Nyheder> TeleKOL-træning

Det spørgsmål har været et af omdrejningspunkterne i projektet ” Teleholdtræning til borgere med KOL", hvor den effektafprøvning der har foregået i Odense og Svendborg Kommune netop er blevet afsluttet.

 

Projektet har haft til formål  at undersøge, om brugen af teleholdtræning til borgere med KOL er effektiv sammenlignet med den vanlige indsats - både med fokus på patienternes oplevelse af kvalitet og på kommunens business case. Derudover har projektet haft til formål at undersøge, om man ville kunne få nogle i målgruppen til at træne, som ellers ikke ville gøre det med de nuværende muligheder.

 

Teleholdtræningsforløbet har bestået først af 4-8 uger med teleholdtræning, og derefter – når den teletrænende terapeut sammen med borgerne har vurderet, at de er klar – træning på hold i et træningscenter. I projektet har 18 borgere med KOL, der af forskellige grunde har haft brug for hjemmetræning, deltaget.

 

Projektet har givet positive erfaringer, hvorfor det forventes at blive fortsat i både Odense og Svendborg kommune.

 

CoLab Odenses rolle i projektet har været fundraising, deltagelse i styregruppe og evaluering.

Læs mere om projektet og resultaterne i statusrapporten.

 

Målgruppen for denne rapport er offentlige og private virksomheder, der søger inspiration til, hvordan man kan anvende Teleholdtræning som alternativ til hjemmetræning for borgere med KOL.

Projektet har været tilknyttet et forskningsprojekt i CIMT, ledet af Kathrine Rayce. Forskningsprojektet er i skrivende stund i den afsluttende fase af feltarbejdet, hvorefter dataanalyse og artikelskrivning følger.