Hjerterum i Odense er nomineret som Årets borgerinddragende initiativ

Indretningsmiljøet ”Hjerterum” på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er blevet nomineret blandt fem andre sygehusprojekter til Danske Regioners pris for det mest borgerinddragende projekt i landet

Bedømmelseskomitéens begrundelse

Projekt Hjerterum er et godt eksempel på organisatorisk inddragelse af patienter, pårørende og personale i børne- og ungepsykiatrien i et udviklings- og innovationsprojekt. Bedømmelseskomitéen lagde vægt på, at initiativet har tænkt inddragelse i alle aspekter af processen, har bidraget med nye perspektiver for både patienter og personale og har potentiale til at blive udbredt.

-Det er fantastisk at blive nomineret for årets borgerinddragende initiativ. Vi har nu haft hjerterum i knap et års tid, og vi kan se, at det virker, og både patienter og medarbejdere er glade for den nye indretning. Det har været med til at ændre vores kultur og vore arbejdsrutiner i en mere dynamisk og inddragende retning. At der så også er nogle udenfor vores afdeling, der har fået øje på konceptet og har nomineret os, det er jo bare en ekstra cadeau oveni, siger oversygeplejerske Lene Granhøj, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

 

Læs mere hos Psykiatrien i Syddanmark.