Brugere udvikler ny kommunikationsplatform

Brugere og fagfolk mødtes for at sætte gang i udviklingen af et nyt dialogværktøj, der skal hjælpe børn og unge med spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser til en bedre hverdag

Forside> Nyheder> Brugere udvikler ny kommunikationsplatform

Nem adgang til hjælp i hverdagen

30 mennesker - unge mellem 13 og 19 år fra Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, deres forældre og personale mødtes den 16. marts 2017 med en række fagfolk til et såkaldt kick off i Odense.

Dagen satte gang i udviklingen af en ny digital kommunikationsplatform, der muliggør en reel og individuel dialog mellem patient og behandlere, fx via chat, sms’er eller animationer, så brugerne og deres familier får nem adgang til hjælp i dagligdagen.

Fokus på brugernes behov

Dialogværktøjet er en videreudvikling af app´en Mit Forløb, og skal designes efter brugernes behov for viden og støtte i dagligdagen. Målet er blandt andet, at informationen skal være let tilgængelig, tidssvarende og tilpasset patientens alder.

Formanden for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), siger:

- Det kan være rigtigt svært at håndtere en psykisk sygdom som eksempelvis en spiseforstyrrelse eller depression, samtidig med at man både skal passe sin skolegang og få sit liv med familien og vennerne til at fungere. Derfor håber jeg, at det nye værktøj vil bidrage til, at både patienter og pårørende oplever, at de bliver bedre klædt på til at håndtere deres sygdoms- og behandlingsforløb. Jo mere man ved om sin sygdom, jo nemmere er det også at klare hverdagen.

 

Deltagerne viste stor energi og engagement og kom med mange konkrete forslag til hvordan dialogværktøjet kan komme til at understøtte kommunikationen mellem den unge og behandleren.

De unge forslog bl.a., at dialogværktøjet får en chatfunktion, at der bruges videoer og at spil, huskekort og quiz tages i brug.

 

Flere af de unge meldte sig til de kommende test af kommunikationsplatformen, og de unge var generelt interesserede i at blive involveret i det videre udviklingsforløb


- Vi er meget tilfredse med dagen. Vi fik mange konkrete forslag og ideer at gå videre med, fortæller Dorte Dalkjær, projektchef,  CoLab Recovery & Rehab.

 

Fakta

Det nye dialogværktøj bygger videre på erfaringer fra andre kommunikationsprojekter og videnplatforme indenfor psykiatrien, eksempelvis MinVej.dkungmedskizofreni.dk og mindhelper.dk.

Projektet ledes af Region Syddanmarks projektorganisation CoLab Recovery & Rehab, der driver udviklingsprojekter i psykiatrisygehuset med brugerne i fokus.

VELUX FONDEN støtter projektet med 1.820.000 kroner, og projektet er et af fem, der i 2016 opnåede støtte indenfor kategorien Børne- og ungeinddragelse.

Læs mere om projektet.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark, tlf. 4040 7746
Projektchef Dorte Dalkjær, CoLab Recovery & Rehab, Psykiatrien i Region Syddanmark, tlf. 2466 9591