Telekommunikation på akutområdet på tværs af sygehus og kommuner

Forside> Nyheder> Telekommunikation på akutområdet på tværs af sygehus og kommuner
06-02-2018

Brug af telekommunikation ved akutte indlæggelser skal forbedre samarbejdet på akutområdet på tværs af sygehus og kommuner.

Akutmodtagelserne i Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune har igangsat et pilotprojekt, som undersøger mulighederne for at bruge telekommunikation via videoløsninger ved akutte indlæggelser og udskrivelser indenfor 48 timer.

Målet er at optimere informationsudvekslingen og samarbejdet på akutområdet på tværs af sygehus og kommuner.

Projektet afprøver teleløsninger både til selve informationsudvekslingen mellem sygehus og kommune og til den relationelle koordinering – hvem gør hvad – mellem sygehus og kommune.

Projektet Telekommunikation på akutområdet er et af tre projekter under ”Gør det lettere at nå hinanden”.