Videokonsultation med forældre til for tidligt fødte børn

Tilbage i 2014 startede Mor-Barn Centret et projekt, hvor forældre kunne komme hjem med deres for tidligt fødte børn og starte livet som familie med vished om, at en sygeplejerske kom på besøg tre gange i ugen. Et projekt, der har haft stor succes, og nu har centret taget skridtet videre med videokonsultation

Forside> Nyheder> 2017> Videokonsultation med forældre til for tidligt fødte børn

Fordelene er ikke til at tage fejl af, når en familie kan vælge at tage hjem fremfor at være indlagt med deres for tidligt fødte barn. På Mor-Barn Centret oplever de store gevinster for både familierne og afdelingen ved besøgsordningen.


- Vi har kun fået positivt feedback fra forældrene, for ordningen giver dem mulighed for at være familie i eget hjem. Alle forældre er grundigt oplært i pleje af deres for tidligt født barn, og det skaber tryghed, at de ved at vi kommer tre gange om ugen og besøger dem, og de kan altid ringe til os 24 timer i døgnet, fortæller Helle Opstrup, der er sygeplejerske på Mor-Barn Centret og som har været med fra starten.


- Vi har ikke fået ekstra ressourcer til ordningen, men en familie ville jo typisk have været indlagt 1-2 uger længere i afdelingen, og dermed optage en sengeplads. Det gør de ikke nu, og det frigør nogle personaletimer. Derudover sparer vi forplejning og rengøring. Det er en fornuftig løsning, som gavner alle parter, men først og fremmest familierne, understreger Helle Opstrup.

Nyt tiltag

I mellemtiden er der sket en udvidelse af ordningen, da Mor-Barn Centret er i gang med at afprøve Mit forløb. Mit forløb er en app, der er udviklet til patienter, der er i behandling. Den giver bl.a. mulighed for at læse målrettede informationer, sende meddelelser til afdelingen og holde videokonsultation. Og netop videokonference er blevet en del af tidligt hjemmeophold.


- Vi er blevet involveret i app’en Mit forløb, hvor der er mulighed for at lave videokonsultation. Det er en proces, og der meget at lære, for det er et helt nyt område for os som sygeplejersker, fortæller Helle Opstrup.

På Mor-Barn Centret har de indrettet et rum specielt til videokonsultation, så sygeplejersken og familien kan snakke sammen uden afbrydelser, som ellers kan forekomme i en travl afdeling med mange medarbejdere.


- Vi skal sikre optimale forhold til videokonsultation med forældre. Derfor har vi indrettet et rum, hvor vi ikke bliver forstyrret, hvor lyset ikke skaber dårlig billedkvalitet og derudover et sikkert system ift. deling af data. IPad ‘en låner forældrene af afdelingen, når de udskrives herfra, fortæller Helle Opstrup. 

Det betyder, at forældrene kan sidde derhjemme og tale med en sygeplejerske om de udfordringer, de møder i hverdagen med et for tidligt født barn.

Videokonference erstatter ikke hjemmebesøg

Videokonsultation skal ses som et supplement til hjemmebesøgene, og det er aftalt, at et ud af 3 besøg er videokonsultation, og den første kontakt udenfor Mor Barn Centrets afdeling, er altid et hjemmebesøg Det giver nemlig god værdi for sygeplejerskerne, at komme på besøg hos forældrene og det for tidligt fødte barn.


- Det giver rigtig meget at komme ud og besøge familierne for at kunne vejlede dem i, hvordan de kan håndtere praktiske opgaver og hvordan de bedst tager hensyn til barnet og den øvrige familie. Det gør det nemt for os at rådgive og vise, hvad der er ideelt i netop deres situation og hvad der er bedst for barnet, fortæller Helle Opstrup.


Mor-Barn Centret vil ikke være hjemmebesøgene foruden, og derfor skal videokonsultation heller ikke erstatte hjemmebesøg på sigt. Hjemmebesøg og videokonsultation skal i stedet ses som to tilbud, der går hånd i hånd.


Se tv indslaget Videochat skal hjælpe for tidligt fødte fra TVSYD.

Janni.Bjerrum@rsyd.dk, kommunikationsmedarbejder, Sydvestjysk Sygehus - Kvalitets- og Forbedringsafdelingen


CoLab Vest 

CoLab Vest har været fødselshjælper i at få Mit Forløb løftet til Sydvestjysk Sygehus. Det er sket gennem beskrivelsen af projektet "Tele Tidligt Hjemme Ophold" (TTHO), der muliggøre digital kommunikation mellem afdelingen og forældre. Endvidere er der afsat ressourcer til at gennemføre en evaluering – før og efter TTHO-projektet.