Kommune

Vær med til at udvikle velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgernes velfærd og medarbejdernes arbejdsgange

I står med

  • Et behov i hjemmeplejen, på plejehjemmet eller hjemme hos borgeren, som I gerne vil finde en løsning på
  • En tværsektoriel udfordring som kan understøttes med en ny teknologi.

CoLab Denmark hjælper jer igennem en udviklingsproces hvor sundhedsmedarbejdere, borgerne og de pårørende inddrages efter behov.

Vi fører jer gennem behovsafdækning og sætter jer i forbindelse med de rette samarbejdspartnere.

Fokus er fra starten, at en løsning skal lette jeres hverdag og/eller give borgeren en bedre hverdag.

Vi tilbyder

  • Idéudvikling
  • Behovsafdækning
  • Brugerinddragelse og brugertest i virkelighedsnære miljøer
  • Adgang til det digitale testmiljø CoLab Plug & Play
  • Møde med de virksomheder, der arbejder med at udvikle velfærdsteknologiske løsninger til gavn for både borgere og kommuner
  • Professionelle udviklingsforløb med sparring med virksomheder, kommuner, sygehuse og borgere.

 

Kontakt det CoLab, som passer dig

Kirstine Skytt Mikkelsen
Udviklingskonsulent/CoLab Recovery & Rehab

kirstine.skytt.mikkelsen@rsyd.dk
+45 2479 8315

Katrine Vedel
Specialkonsulent / Colab Plug & play

Katrine.Vedel@rsyd.dk
+45 2159 5358

Malte Kongstad Deleuran
Innovationskonsulent

mkd@rsyd.dk
+45 2165 7146

Trine Ungermann Fredskild
Projektchef / CoLab Sønderjylland

trine.ungermann.fredskild@rsyd.dk
+45 2910 9891

Susanne Kolle
Projektleder / Colab Lillebælt

susanne.kolle@rsyd.dk
+45 4042 3164

Erling Steffen Pedersen
Daglig leder/CoLab Vest

erling.steffen.pedersen@rsyd.dk
+45 2361 8280

Morten Hoff
Chefkonsulent, programchef CoLab Denmark

Morten.Hoff@rsyd.dk
+45 2179 1730