Fokus på både borgeren og driften

Fokus på både borgeren og driften

CoLab Denmark og dit lokale CoLab er garanter for koordinerede, skræddersyede løsninger, som imødekommer behov både i driften og i udviklingsprojekter

Gennem os får du et tværsektorielt perspektiv på dit projekt og kontakt til relevante partnere. Dit lokale CoLab skaber et fundament for lokal erhvervsudvikling og vækst ved at gøre afstanden mellem virksomhed og marked kortere.

Vi giver kommunen adgang til:

• Matchmaking

• Borgerpanel

• Professionelle test- og udviklingsforløb

• Brugertests i simulerede miljøer

• Adgang til det digitale testmiljø Plug & Play – en simulation af det danske sundhedsdatanet. Her kan du teste din digitale løsning og finde ud af, om den lever op til givne standarder og direktiver.

Besøg et lokalt CoLab

colab plug & play

colab plug & play

colab sønderjylland

colab sønderjylland

colab odense

colab odense

colab lillebælt

colab lillebælt

colab recovery & rehab

colab recovery & rehab

colab sydvestjylland

colab sydvestjylland