Vi er CoLab Denmark

Vi er CoLab Denmark

I CoLab Denmark baner vi vejen for en ny samarbejdsmodel. Vi tror på, at velfærdsteknologiske løsninger skal udvikles på tværs af sektorer. Men vi ved også, at virkeligheden som udgangspunkt opleves forskelligt i det offentlige og det private. Derfor skræddersyr vi alle udviklingsforløb og målretter dem til lige netop din udfordring.

Vores vision er at udvikle fremtidens løsninger til fremtidens udfordringer. Det gør vi ved at skabe en effektiv ressourceudnyttelse i regioner og kommuner, sådan øger vi væksten, velfærden og forbedrer borgerens livskvalitet.

Vores ambition er enkel! Vi vil styrke udbredelsen af velfærdsteknologi på tværs af region, kommuner, almen praksis og virksomheder gennem etablering af lokale tværsektorielle udviklings- og testmiljøer. Borgeren inddrages i udvikling og test, og går fra forbruger til aktiv medudvikler. Sådan skabes et vedvarende og bæredygtigt fælles mødested.