CoLab Denmark

- en del af Region Syddanmark

Forside> Om Colab

CoLab Denmark er et netværk for udvikling af sundheds- og velfærdsteknologi i samarbejde mellem brugere, virksomheder, sygehuse og kommuner i Region Syddanmark.

CoLab Denmark består af seks lokale laboratorier, kaldet CoLab, med hver deres projektchef, der sikrer dialog med virksomheder, kommuner og specialister inden for kliniske specialområder.

Målet er at samarbejde om udvikling og afprøvning af nye teknologier, der støtter borgere og patienter og styrker samarbejdet på tværs af aktører på social- og sundhedsområdet.

De fem lokalt forankrede Colab er placeret på de store sygehuse. Et sjette CoLab Plug & Play er sammen med en central fællesfunktion placeret i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense.

CoLab CoLab CoLab CoLab CoLab CoLab
Morten Hoff
Chefkonsulent, programchef CoLab Denmark

Morten.Hoff@rsyd.dk
+45 2179 1730