Organisation

Seks lokale CoLab og en fællesfunktion

Forside> Om Colab> Organisation

CoLab Denmark er organiseret med fem CoLabs tilknyttet driften på sygehusene.

CoLab Odense, CoLab Lillebælt, CoLab Sønderjylland og CoLab Vest er tilknyttet de somatiske sygehuse, mens CoLab Recovery & Rehab er tilknyttet psykiatrisygehuset.

Herudover er der etableret et sjette CoLab, det specialiserede tekniske testlaboratorie CoLab Plug & Play, som er placeret i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense.

Til at understøtte og sikre CoLab Denmarks løbende udvikling og gennemførelse er der etableret en fællesfunktion placeret i Syddansk Sundhedsinnovation. Fællesfunktionen har ansvar for koordinering og videndeling på tværs af de enkelte CoLab og initierer samarbejde med eksterne parter.

 

 

Kirstine Skytt Mikkelsen
Udviklingskonsulent/CoLab Recovery & Rehab

kirstine.skytt.mikkelsen@rsyd.dk
+45 2479 8315

CoLab Recovery & Rehab

CoLab Recovery & Rehab sætter skub i samarbejdet om nye løsninger, der kan styrke recovery og en rehabiliterende tilgang til borgere med sindslidelser og fysiske og psykiske handicaps

Kirstine Skytt Mikkelsen
Udviklingskonsulent/CoLab Recovery & Rehab

kirstine.skytt.mikkelsen@rsyd.dk
+45 2479 8315

Carina Fischer Bech
Udviklingskonsulent/CoLab Recovery & Rehab

cfb@rsyd.dk
+45 20447129

Birgitte Dahl skjødt
Studentermedhjælper

Birgitte.Dahl.Skjodt@rsyd.dk
+45 9944 4800

Katrine Vedel
Specialkonsulent / Colab Plug & play

Katrine.Vedel@rsyd.dk
+45 2159 5358

CoLab Plug & Play

Colab Plug & Play er et unikt test- og demonstrationslaboratorium for digitale løsninger til sundhedsvæsenet

Malte Kongstad Deleuran
Innovationskonsulent

mkd@rsyd.dk
+45 2165 7146

CoLab Odense

CoLab Odense er et partnerskab mellem Odense Universitets hospital, Odense kommune og Syddansk Sundhedsinnovation

Katrine Schousbøll Leth
Udviklingskonsulent/CoLab Odense

ksle@odense.dk
3012 2334

Malte Kongstad Deleuran
Innovationskonsulent

mkd@rsyd.dk
+45 2165 7146

Trine Ungermann Fredskild
Projektchef / CoLab Sønderjylland

trine.ungermann.fredskild@rsyd.dk
+45 2910 9891

CoLab Sønderjylland

Colab Sønderjylland har specialiseret sig i udvikling og test af tele- og kommunikationsløsninger, der letter arbejdsgange på sygehuset og på tværs af sektorer

Susanne Kolle
Projektleder / Colab Lillebælt

susanne.kolle@rsyd.dk
+45 4042 3164

CoLab Lillebælt

CoLab Lillebælt har fokus på teknologier, der løser hygiejneproblematikker

Erling Steffen Pedersen
Daglig leder/CoLab Vest

erling.steffen.pedersen@rsyd.dk
+45 2361 8280

CoLab Vest

På tværs af sygehuse, kommuner og private virksomheder har CoLab Vest specialiseret sig i udvikling af tilbud til brug ved træning og rehabilitering af borgerne med senhjerneskade

Vivi Lund Jacobsen
Projektkoordinator

Vivi.Lund.Jacobsen@rsyd.dk
+45 3066 2387