Vision og mål

Vision og mål

Forside> Om Colab> Vision og mål

Vores vision

At udvikle nye, bedre og mere effektive sundhedsydelser på tværs af sektorer og i samarbejde med borgere, medarbejdere og private leverandører af velfærdsteknologi.

Det gør vi ved

  • At invitere borgeren og patienten med til at udvikle løsninger, der forbedrer sundhedsvæsnet
  • At bygge bro mellem sundhedsvæsenets aktører fra hhv. region, kommuner og almen praksis
  • At initiere og facilitere samarbejder med private virksomheder om test og udvikling af velfærdsteknologi til at styrke den erhvervsrettede vækst i Region Syddanmark.

Vores mål er

  • At patienter, borgere og medarbejdere oplever, at de er med til at kvalificere udviklingen af nye løsninger i sundhedsvæsnet
  • At der igangsættes samarbejdsprojekter, som styrker videndelingen mellem sundhedsvæsnets aktører (sygehuse, kommuner, praktiserende læger, vidensinstitutioner)
  • At driftsenhederne oplever at få tilført kompetencer og ressourcer, der kan håndtere målrettede og behovsdrevne samarbejder med virksomheder
  • At virksomhederne oplever at få indsigt i sundhedsvæsnets innovationsbehov som et grundlag for et fremtidigt salg af løsninger til sundhedsvæsnet.