Brugere og pårørende klar til at teste

Med et testpanel af sindslidende og pårørende kan du få testet dine løsninger.

Forside> Borgerpanel> Psykiatriens hverdagstestere

Brugerne er medudviklere af velfærdsløsninger

Med det landsdækkende testpanel, Psykiatriens hverdagstestere, giver vi offentlige og private udviklere en unik chance for at teste nye koncepter og produktideer sammen med specifikke målgrupper af sindslidende og pårørende.

Virksomheder får mulighed for løbende at kvalificere udviklingsprocessen og opnå værdifuld indsigt målgruppens behov og ønsker. CoLab varetager kontakten til testpanelet, rådgivning om testform samt opfølgning på test og gør dermed virksomheders vej til markedet kortere.

Via Psykiatriens hverdagstestere er sindslidende – patient eller tidligere patient - og pårørende medudviklere af morgendagens løsninger. Testpanelet kan f.eks. afprøve apps, svare på spørgeskemaer, kommentere og kvalificere produktidéer.

Vi tilbyder også databehandling af testpanelets input og afholdelse workshops med brugere. Dette foregår i Region Syddanmark.

Vi foretager altid en vurdering af, om en løsning og test ligger inden for rammerne for, hvad testpanelet er sat i verden for at teste. På baggrund af vurderingen forbeholder vi os retten til at afvise testhenvendelser, som ikke er i overensstemmelse med testpanelets formål.


Kontakt projektchef Dorte Dalkjær for at høre mere om mulighederne for at få testet dine løsninger: dorte.dalkjaer@rsyd.dk, +45 24669591