Samarbejde om velfærdsteknologiske løsninger

CoLab Lillebælt er et samarbejde mellem Middelfart Kommune, private virksomheder og Sygehus Lillebælt, som har til formål at udvikle og teste nye løsninger, der hjælper med at opretholde god hygiejne.

Udviklingen og test af løsningerne skal ske i samskabelse mellem kommunen, sygehuset, almen praksis, kommune og interesserede udviklingsvirksomheder.
Der skal arbejdes intensivt med at forbedre borgernes livskvalitet gennem forebyggende indsatser og derigennem sikre et sundt og robust civilsamfund.

Det skal CoLab Lillebælt arbejde med

  • Lokalt forankrede tværsektorielle projekter for udvikling af velfærdsteknologiske og innovative løsninger til at skærpe hygiejneindsatsen i institutioner (dagsinstitutioner og dagplejere)
  • Teste metoder og produkter, som kan forhindre smitte i at sprede sig og som stadig sikrer rum til leg og udfoldelse i institutionerne.
  • Være partner for virksomheder, der ønsker at teste, udvikle og evaluere tværsektorielle løsninger inden for hygiejneområdet.
  • Udvikling af metoder og teknikker, der skal gøre det nemt at håndhæve et højt hygejneniveau, og derved forebygge sygdomsmitte. Metoderne og teknikker skal på sigt kunne udbredes til flere borgergrupper og institutioner.

 

CoLab Lillebælt er forankret i Kvalitetsafdelingen på Sygehus Lillebælt med reference til kvalitetschefen og en nedsat styregruppe.

Susanne Kolle

Projektleder

susanne.kolle@rsyd.dk
+45 40 42 31 64