Pleje af borgere i eget hjem

CoLab Odense er et partnerskab mellem Odense Universitets hospital, Odense kommune og Syddansk Sundhedsinnovation

Forside> Lokale Colab> CoLab Odense

Vi samarbejder med

 • Virksomheder, der ønsker adgang til videns- og testmiljøer på sygehuse og i kommuner og som har brug for kontakt til eksperter og sundhedsprofessionelle
 • Odense Universitetshospital via Innovationsenheden på OUH, hvor vi er en del af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, CIMT
 • Odense Kommune, idet CoLab Odense er tæt knyttet til Ældre Handicap forvaltningen og Invest in Odense
 • De fynske kommuner på projektniveau.
 • CoLab-netværket i Region Syddanmark giver mulighed for at viden- og erfaringsdele med sygehuse og kommuner i hele regionen.

Vi er drevet af behov

Colab Odense er drevet af de konkrete tværsektorielle behov, der opstår på sygehuset, i kommunen og/eller i borgerens eget hjem.

Teknologiske løsninger, der kan anvendes i sundhedssektoren, kan være en del af svaret på disse behov, vi hjælper med at teste dette

Løsninger der skaber værdi

I vores bestræbelser på at matche behov med løsning er vores styrker:

 • Nærhed til sygehuset og den kommunale hjemmepleje
 • Kontakt til brugerne – patienter, borgere og/eller sundhedsprofessionelle
 • At matche brugernes behov med virksomheders teknologiske løsninger.

Vi tilbyder

 • Brugerinddragelse på alle niveauer
 • At gennemføre test og tilpasningsforløb af teknologi i samarbejde med sygehus og kommuner og den kommunale pleje
 • At formidle viden om behov til virksomheder
 • At formidle viden om løsninger til sygehus og kommuner
 • Vi hjælper med at facilitere det gode projekt, samle de rette partnere, søge midler, konceptudvikle, projektlede og dele vores netværk.
 • Sundhedssektorens svar på Google maps.

Sundhedssektorens svar på Google maps

Vi hjælper både virksomheder, kommuner og sygehus med at finde vej til de rette personer og vidensmiljøer eller til virksomheden med den rigtige teknologi. 

 

Du finder os her:
Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Indgang 102, 3. sal
Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

+45 6130 9919

Mette Damkjær Syse
Daglig leder/ Colab Odense

mette.syse@rsyd.dk
+45 6130 9919

CoLab Odense Nyheder28-02-2018