Løsninger der forebygger indlæggelser

I CoLab Odense samarbejder Odense Universitetshospital, Odense Kommune, Syddansk Sundhedsinnovation og private virksomheder om at udvikle de bedste løsninger til behandling og pleje af borgeren i eget hjem.

CoLab Odense er et udviklingspartnerskab mellem Odense Universitetshospital, Odense Kommune og Syddansk Sundhedsinnovation. CoLab Odense inviterer private virksomheder og andre aktører ind til samarbejde. Formålet er at skabe velfærdsteknologiske løsninger, som understøtter patienters og borgeres behandling og pleje i eget hjem og ”eget liv”, så der skabes sammenhæng på tværs for den enkelte - mellem sygehus og kommune.

Vi tilbyder virksomheder at afprøve og teste teknologier – både i den praktiske drift på fx sygehusafdelinger og i plejesektoren og i laboratorier. Samtidig understøtter vi udviklings- og afprøvningsforløb med afsæt i faktiske behov.

Vores fokus er på løsninger, der forbedrer muligheden for at forebygge indlæggelser og som i højere grad gør det muligt at behandle patienter i eget hjem.

Mette Damkjær Syse

Daglig leder/ Colab Odense

mette.syse@rsyd.dk
+45 6130 9919

CoLab Odense Nyheder

05-07-2017

TeleKOL-træning

Hvem er vi?

Katrine Schousbøll Leth

Udviklingskonsulent/CoLab Odense

ksle@odense.dk
3012 2334