Simulationstræning af videosamtaler i Psykiatrien

Over to læringsdage i november og december 2017 mødtes 21 medarbejdere fra lokalpsykiatri og fire sønderjyske kommuner med henblik på at træne brugen af videokonsultationer til patienter i ambulant psykiatrisk behandling.

Forside> Lokale Colab> CoLab Sønderjylland> Simulationstræning af videosamtaler i Psykiatrien

De to læringsdage bestod af store dele træning og øvelser i grupper og i mindre omfang af undervisning og teori. Ifølge deltagerne var det en god fordeling, og at "få teknikken i hænderne" medvirkede bl.a. til, at deltagerne efter simulationstræningen følte sig godt klædt på og "køreklare" til selvstændigt at afholde videokonsultationer.

- Jeg har ikke berøringsangst, men er motiveret for at komme rigtig i gang, fortalte en af deltagerne. 

Deltagerne pegede også på, at god tid til fejlfinding og fejlløsning under simulationstræningen kan udrydde de værste begynderfejl, når patienten første gang skal modtage behandling over video. Dermed kan der blive skabt en god oplevelse for både patient og behandler fra start af – og det kan være med til at sikre, at patienten fastholdes i sin behandling.

undefined

Gennem praksisnære cases og i rollen som enten patient, behandler eller kommunal medarbejder trænede deltagerne afholdelse af videokonsultationer, herunder installering af program, god samtaleskik, lyd-, lys- og billedeforhold og meget mere. I grupperne blev der især drøftet muligheder, udfordringer og løsninger ved videokonsultationer, og deltagerne oplevede bl.a., at det gav nye indsigter og mod til at introducere videokonsultationer for kollegaer. 

- Jeg har fået større lyst og evne til at være inspirator, lød det fra en deltager.

Læringsdagene gav også deltagerne mulighed for at hilse på tværsektorielle samarbejdsparter. De fik således inspiration, indblik og forståelse for hinandens arbejdsopgaver omkring patienten. Der blev bl.a. udvekslet kontaktoplysninger, delt erfaringer og snakket arbejdsgange. På sigt kan det være medvirkende til, at patienten oplever at få rettidig og relevant behandling og et sammenhængende behandlingsforløb, når medarbejdere har nemmere ved at nå hinanden på tværs af sektorgrænser.

Læringsdagene blev afholdt i Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland, som stiller virkelighedstro indrettede lokaler til rådighed til simulationstræning.

Tværsektoriel koordinering omkring videokonsultationer i Psykiatrien

Simulationstræningen blev afviklet i regi af projekt Teledialog i Psykiatrien. Projektet undersøger, om øget tværsektorielt samarbejde og koordinering omkring videokonsultationer kan styrke patientens fremmøde og fastholdelse i ambulant behandling. I samarbejde med behandlere fra lokalpsykiatrien hjælper en kommunal medarbejder patienten godt i gang med at bruge videokonsultationer.

Projektet sker i samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland og Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommune. Projektet blev påbegyndt i juni 2017 og forventes afsluttet med udgangen af juni 2018. Projektledelsen varetages af CoLab Recovery & Rehab i tæt samarbejde med CoLab Sønderjylland.

For yderligere information om projektet, kontakt Carina Fischer Bech, CoLab Recovery & Rehab: cfb@rsyd.dk / 20447129.