Hvad kan CoLab Sønderjylland tilbyde?

Vi tilbyder:

  • Samarbejde med og adgang til brugerne – medarbejdere, patienter og borgere, også i et tværsektorielt perspektiv
  • Faglig viden om teknologiske løsninger, som vi gerne stiller til rådighed for virksomheder og eksterne samarbejdspartnere
  • Udvikling og test af nye teknologiske løsninger, så viden hurtigt og professionelt kan deles mellem offentlige og private parter.