Velfærd, vækst og værdiskabelse

På tværs af sygehuse, kommuner og private virksomheder har CoLab Vest specialiseret sig i udvikling af tilbud til brug ved træning og rehabilitering af borgerne med senhjerneskade

Forside> Lokale Colab> CoLab Vest

Vores mål

  • At bidrage til at skabe mere sundhed for pengene
  • Af fremme mulighederne for at brugerne kan mestre det gode og sunde liv
  • At styrke samarbejdet på tværs af sektorer, afdelinger, institutioner og tilbud.

Få adgang til sygehus og kommuner

Visionen er at styrke det nære sundhedsvæsens evne til at anvende velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere, patienter, ansatte og samfund.

Vi tilbyder

  • Adgang for det lokale erhvervsliv til videns- og testmiljøer, fagprofessionelle, borgere, brugere, patienter og deres pårørende til brug ved udvikling af velfærdsteknologiske løsninger især inden for træning og rehabilitering
  • At vise vejen til de rette personer eller kompetencer i det samlede lokale sundhedsvæsen med mange aktører på sygehuse, kommuner, uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder.

 

Du finder os her
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
Laksen, indgang 57, 1. sal
6700 Esbjerg

+45 2361 8280

Erling Steffen Pedersen
Daglig leder/CoLab Vest

erling.steffen.pedersen@rsyd.dk
+45 2361 8280