Velfærd, vækst og værdiskabelse

På tværs af sygehuse, kommuner og private virksomheder har CoLab Vest specialiseret sig i udvikling af tilbud til brug ved træning og rehabilitering af borgerne med senhjerneskade

Forside> Lokale Colab> CoLab Vest

Vores mål

  • At bidrage til at skabe mere sundhed for pengene
  • Af fremme mulighederne for at brugerne kan mestre det gode og sunde liv
  • At styrke samarbejdet på tværs af sektorer, afdelinger, institutioner og tilbud.

Få adgang til sygehus og kommuner

Visionen er at styrke det nære sundhedsvæsens evne til at anvende velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere, patienter, ansatte og samfund.

Vi tilbyder

  • Adgang for det lokale erhvervsliv til videns- og testmiljøer, fagprofessionelle, borgere, brugere, patienter og deres pårørende til brug ved udvikling af velfærdsteknologiske løsninger især inden for træning og rehabilitering
  • At vise vejen til de rette personer eller kompetencer i det samlede lokale sundhedsvæsen med mange aktører på sygehuse, kommuner, uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder.

 

Du finder os her
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
Laksen, indgang 57, 1. sal
6700 Esbjerg

+45 2361 8280

Erling Steffen Pedersen
Daglig leder/CoLab Vest

erling.steffen.pedersen@rsyd.dk
+45 2361 8280

CoLab Vest Nyheder29-06-2018
Magisk og legende genoptræning på Sydvestjysk Sygehus


08-06-2018
Borgere med afasi inddrages i udvikling af kommunikationsredskaber


30-04-2018
Bedre kommunikation og forløb for personer med afasi på Sydvestjysk Sygehus


05-04-2018
App hjælper forældre til for tidligt fødte børn


05-03-2018
TV AVISEN: Dinna er delvist lam og indlagt. Med VR-brille kan hun lave kaffe og vande blomster


08-02-2018
Borgere med afasi har brug for fælles og ensartet kommunikation


18-01-2018
Afasiprojekt er sat i søen


18-12-2017
Søsætning af "Sammenhængende forløb for borgere med afasi"


13-12-2017
I Grindsted er genoptræning både fysisk og virtuel


09-11-2017
Moderne teknologi giver legende tilgang til genoptræning


18-07-2017
CoLab Vest har taget initiativ til efterspurgt værktøjskasse


10-07-2017
Mere salg til det offentlige Danmark?


29-06-2017
Videokonsultation med forældre til for tidligt fødte børn


02-05-2017
Innovationspris 2017 til virtuel genoptræning


24-03-2017
Genoptræning af patienter med afasi


13-03-2017
Hjerneskadede lærer at klare dagligdagen med virtuelle øvelser


21-12-2016
VR-Rehab optaget i Patient@home


14-11-2016
Stuegang via iPad på Sydvestjysk Sygehus


04-11-2016
Milliondonation til Sydvestjysk Sygehus


05-08-2016
Nye danskere i sundhedsvæsenet - Casebaseret inspiration til gode handlemuligheder


31-05-2016
Test af Walking Assist Device (WAD) på Sydvestjysk Sygehus


12-12-2014
Nye samarbejdspartnere er velkommen