Velfærd, vækst og værdiskabelse

I CoLab Vest samarbejder Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg kommune, Varde kommune, Billund kommune, Fanø kommune, Syddansk Sundhedsinnovation og private virksomheder om de bedste løsninger til gavn for borgerne og det samlede sundhedsvæsen. Vi har specialiseret os i udvikling af tilbud til brug ved træning og rehabilitering

Det er vores mål:

  • At bidrage til at skabe mere sundhed for pengene
  • Af fremme mulighederne for at brugerne kan mestre det gode og sunde liv
  • At styrke samarbejdet på tværs af sektorer, afdelinger, institutioner og tilbud.

Få adgang til sygehus og kommuner

Visionen er at styrke det nære sundhedsvæsens evne til at anvende velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere, patienter, ansatte og samfund.

 

Vi kan tilbyde det lokale erhvervsliv adgang til videns- og testmiljøer, fagprofessionelle, borgere, brugere, patienter og deres pårørende til brug ved udvikling af velfærdsteknologiske løsninger især inden for træning og rehabilitering.


Vi kan også tilbyde at vise vejen til de rette personer eller kompetencer i det samlede lokale sundhedsvæsen med mange aktører på sygehuse, kommuner, uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder.

Erling Steffen Pedersen

Daglig leder/CoLab Vest

erling.steffen.pedersen@rsyd.dk
+45 2361 8280