CoLab Kick

Tirsdag d. 1. september blev dagen hvor CoLab’ere fra hele regionen endelig blev samlet for første gang. Dagens overskrift var CoLab Inspirationskick, og både visioner og værktøjer blev vendt og drejet i fællesskab, da vi stillede skarpt på, hvad CoLabs kan med hinanden, og hvad vi tilsammen er svaret på.

How to CoLab?
Vi insisterer på at bryde vaner. Vi tør arbejde på tværs og bane nye fælles veje, for vi VIL noget andet. Så vi GØR noget andet. Vi er en netværksorganisering, der samles om udvikling, om viden, om kvalitet og tests. Vi åbner døre, og vi bringer virksomhed, læge, sygehus og patient sammen. Sådan finder vi fremtidens løsninger på fremtidens udfordringer. I specialiserede CoLabs og med borgeren i centrum.

Mød Merethe, et helt menneske
Diabetes er ikke bare til hverdag. Diabetes er hver dag”. Vi var så privilegerede at få besøg af Merethe, der har levet med en kronisk sygdom i 12 år. Hendes beskrivelse var centreret omkring det at stå i krydsfeltet mellem kommune, sygehus og praktiserende læge. Om følelsen af at blive sendt rundt mellem systemer. At føle sig som et cpr nr og ikke som et helt menneske. Behovet for at vi skaber et mere sammenhængende patientforløb stod lysende klart undervejs i fortællingen.

Når virksomhed rimer på viden og vision
Vi havde også besøg af Applicator, en innovativ touch screen-udvikler, der gav os indblik i virksomheders virkelighed. Vi hørte om uudnyttede potentialer, om tendens til snævert fokus og om lyst til at sikre gevinst for alle. Og igen – her blev det explicit, at der er et behov for CoLab Denmark og alle de lokale Labs. Vi skal tænke stort, og det betyder at viden og langsigtede gevinster skal tænkes ind fremtidens løsninger.

Er CoLab  Denmark en vandkande?
En simpel og visuel øvelse skød dagens anden halvdel i gang. Vi udfordrede os selv og vanetænkningen ved at skulle tegne symboler og visualisere visioner. Når rammerne rykkes og trykkes får vi pudset vores briller og ser sammenhænge og muligheder på nye måder. Så hvordan ser CoLab ud, når vi bygger visuelle plancher op af spillebrikker? Hvilke ord bruger vi, når vi tages ud af vores vante form? Det blev afprøvet, og vi fik skabt god dialog og fælles forståelse.

Værktøjer tur-retur – og så en gang mere
Dagens Inspirationskick rundede også udviklingen af fælles værktøjer. Vores samarbejdsmodel skal sikre virksomheder hurtige udviklingsforløb, og vi skal have effektive redskaber i vores værktøjskasse. Afprøvning på igangværende projekter og efterfølgende justeringer vil skabe effektive og standardiserede værktøjer, der virker i alle CoLabs. Så vi skal have værktøjerne frem og tage vores egen medicin.