Lys skal forbedre behandling af depression

Kan beroligende belysningskoncepter give psykiatriske patienter en bedre behandling med elektrochok terapi (ECT)?

For patienter med svær depression kan ECT-behandling være det eneste, der virker. Men for at opnå den optimale behandling, er det en forudsætning, at patienten er afslappet og rolig før selve behandlingen. Formålet med et nyt udviklingsprojekt er, ved hjælp af lys- og lyddesign, at skabe beroligende miljøer omkring ECT-behandling på Psykiatrisk afdeling i Kolding/Vejle.

Projektet har til formål at skabe beroligende miljøer, som kan bidrage til en optimering i ECT-behandlingen. For miljøet er en afgørende faktor for, at patienterne opnår en større tryghed før, under og efter ECT behandlingen. Jo roligere patienten er, jo mindre bedøvelse kræves, og det betyder en mildere behandling og færre bivirkninger. Det gør også, at behandlingen optimeres set fra hospitalets synsvinkel.

Det beroligende miljø skabes i tæt dialog med patienter, medarbejdere og virksomheder, hvor der arbejdes med lys, lyd, indretning og funktionsdesign på én gang. På baggrund af brugerinddragende forundersøgelser vil der blive udviklet og implementeret et beroligende miljø. Det kan fx være mobile eller fastmonterede multiskærme med bl.a. filmafspilning og billede-, lyd- og lysforandring.

Ud over det konkrete indretningsdesign vil projektet også munde ud i anbefalinger til, hvilke løsninger, der optimerer patienternes oplevelser i ECT–behandlingen. Den viden kan desuden bruges bredt i psykiatrien og på det sociale område, hvor man arbejder med beroligende og konfliktnedtrappende initiativer.

Projektet er en udmøntning af regionsrådets midler til udvikling af nye lyskoncepter til psykiatrien. Projektet ledes af CoLab Recovery & Rehab i samarbejde med Psykiatrisk afdeling, Kolding-Vejle og Syddansk Sundhedsinnovation.

Kontakt:

Dorte Dalkjær, projektchef, CoLab Recovery & Rehab, mobil: 24669591