App til sindslidende - testforløb skudt i gang

App’en Monsenso skal nu tilpasses og testes til patienter med borderline tilknyttet Psykiatrisk Afdeling i Svendborg. Som en del af udviklingen af Monsenso-systemet afholdes flere workshops, hvor udviklere, behandlere og brugere fra afdelingen i Svendborg sammen drøfter, hvordan app’en helt konkret skal tilpasses og anvendes. Projektet er forankret hos Telepsykiatrisk Center og Psykiatrisk Afdeling i Svendborg. CoLab Recovery & Rehab bistår med tilrettelæggelse og gennemførelse af evalueringen. Projektet kører fra februar 2015 frem til april 2016.

 

Læs mere om projektet