Kortere vej til markedet med CoLab Denmark

Det danske velfærdssamfund er udfordret. Derfor skal der udvikles nye innovative velfærdsteknologiske løsninger til gavn for både patienter og medarbejdere i sundhedssektoren. I den sammenhæng spiller CoLab Denmark en vigtig rolle

Det skriver magasinet Medicoteknik.

Der tænkes stort og innovativt hos medarbejderne i CoLab Denmark. Her kan private velfærdsteknologiske virksomheder teste deres produkter direkte i den virkelige verden,
inden produkterne implementeres på sygehuse og i kommunerne.

- Vi er meget stolte af denne testmodel, som både kommuner og sygehuse har taget til sig. Vi er derudover allerede i dialog med de praktiserende læger om også at få dem med, siger Søren Lindgaard, it-direktør og konstitueret direktør for Syddansk Sundhedsinnovation.

Målrettede test i virkelighedsnære miljøer

CoLab Denmark er den eneste udbyder i Danmark – og formentlig
i verden – af ét samlet velfærdsteknologisk testmiljø på tværs af kommuner og sygehuse.

Hos CoLab Denmark samarbejder sygehuse og kommuner om behovet for nye velfærdsteknologiske løsninger, og i fællesskab åbner de op for samarbejdet med virksomheder om udvikling og
test af konkrete løsninger.

Virksomhederne kan dermed i lokale og driftsnære test- og udviklingsmiljøer få hjælp til at tilpasse og udvikle velfærdsteknologiske produkter og services, så de imødekommer et reelt behov i sundhedssystemet og plejesektoren.

Download og læs artiklen.