WHINN COLABoration – Kickstart af nye samarbejdsmuligheder omkring egenmonitorering

Stor aktivitet på workshop den 6. oktober 2016 for at kickstarte nye samarbejdsmuligheder omkring borgerens måling af egne sundhedsdata

Store veletablerede virksomheder, små og mellemstore virksomheder, starts ups som ikke har fået navn endnu, Sundhedsdatastyrelsen og andre offentlige aktører. Alle var de mødt op i Syddansk Sundhedsinnovation for at tale samarbejde indenfor borgerens måling af egne sundhedsdata.


Workshoppen var en del af WHINN 2016 – Week og Health and INNovation og var arrangeret i regi af CoLab Denmark.

Michael Evan Goodsite, koncerndirektør i Region Syddanmark bød velkommen med ordene,

- Al aktivitet starter med god dialog.

Og dermed var scenen sat for en dag med fokus på at ideeudvikle løsninger, der imødekommer faktiske behov i klinikken på sygehuset eller i kommunen og med borgeren i centrum. Sundhedsprofessionelle var mødt op for at præsentere fire konkrete behov fra hver deres virkelighed. Sammen med de fremmødte virksomheder diskuterede deltagerne, hvordan man kan finde løsninger på behovene.

Kemobehandling i hjemmet

Sygeplejerskerne Hanne Vestergaard og Anne-Mette Thomsen fra Hæmatologisk afdeling på Odense Universitetshospital oplever, at stadigt flere mennesker skal i behandling med kemoterapi. En behandling, der i dag også kan foregå i hjemmet. Det giver nogle logistikudfordringer i forhold til at følge patienten tæt, fx med blodprøver og vejninger. Diskussionen handlede især om at opnå valide data, og at disse data bliver en integreret del af patientens journal.

undefined

Maxim Khomiakov, som deltog ved workshoppen, blev færdig som medicoteknisk ingeniør fra Imperial College London i sommeren 2016. Han er sammen med en partner startet som iværksætter med firmaet ”indepedent”. Han har nogle ideer til, hvad firmaet skal satse på. Han forklarer om baggrunden for at deltage ved WHINN og ved dagens workshop,

- Jeg deltager i dag for at møde de sundhedsprofessionelle og for at blive klogere på deres behov. På den måde kan jeg blive skarpere på, om mine forretningsideer holder, forklarer Maxim Khomiakov

Kommunikationsramper til mennesker med afasi

Logopæd Vivi Lund Jacobsen, Esbjerg Kommune, arbejder med behandling af mennesker ramt af afasi, dvs. mennesker der har erhvervet tab af evnen til at tale og/eller tab af sprogforståelsen. Man mangler redskaber og løsninger, der kan optimere denne behandling.

Hun mangler løsninger, som kan samle kommunikationen på tværs af de mange aktører, der omgiver den afasiramte. Det gælder både de sundhedsprofessionelle på sygehus og i kommunen, men i lige så høj grad de pårørende. Det handler ifølge Vivi Lund Jacobsen om, at alle omkring den afasiramte skal have samme udgangspunkt for at skabe den størst mulige ’ro’ i kommunikationen omkring patienten.

Yvonne Küttemann er en del af firmaet eXpansion, som allerede har erfaring med sundhedsapps. Hun mener, at

- Vi kan være med til at gøre tingene meget mere digitale.

Bedre søvn efter store operationer

Sygeplejerske Charlotte Myre Jensen fra Ortopædkirurgisk afdeling forklarede, at afdelingen ofte står med det problem, at patienterne har svært ved at finde den nødvendige ro, så de kan få en ordentlig søvn, som er så vigtig en del af at komme sig efter større operationer.

undefined

Dialogen om løsninger kredsede om, hvordan man, på en let og tilgængelig måde, kan samle de forskellige muligheder, patienten har for at skabe bedre betingelser for en bedre søvn.

Psykiatriens hverdagstestere

Blandt psykiatriens hverdagstestere blev der i september 2016 gennemført en lille behovsundersøgelse. De identificerede behov blev drøftet, og CoLab Recovery & Rehab vil arbejde videre med behovene og indkomne ideer fra dagen.

Hvad sker der nu

Dagen og workshops’ene var kickstart til en række projekter, der skal udvikle og teste løsninger på de identificerede behov. CoLab Odense, CoLab Vest og CoLab Recovery & Rehab er ansvarlige for at facilitere det videre udviklingsarbejde. Kontakt følgende CoLabs hvis du er interesseret i at indgå i et samarbejde: CoLab Odense ang. Kemobehandling i hjemmet samt Bedre søvn efter store operationer, CoLab Vest angående Kommunikationsplatform til patienter med afasi og endelig CoLab Recovery & Rehab ang. psykiatriske patienters behov.