CoLab Lillebælt er i luften

Som sit første opgaveområde skal CoLab Lillebælt udvikle og teste nye og bedre borgernære løsninger, der hjælper med at opretholde god hygiejne og dermed forebygger og reducerer infektioner blandt børn i Middelfart Kommunes daginstitutioner.

Sygehus Lillebælt arbejder sammen med Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner på at sikre et sundt og robust civilsamfund. Et naturligt udgangspunkt for samarbejdet er forebyggelses- og hygiejneområdet på tværs af sektorerne for at sikre, at borgerne slet ikke bliver til patienter – at de forbliver sunde og raske. Til at understøtte dette samarbejde etableres nu CoLab Lillebælt.

Dorthe Gylling Crüger, administrerende sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt udtaler om det kommende CoLab-samarbejde:

Vi ser frem til samarbejdet med Middelfart Kommune. Det er vigtigt for den borgernære sundhed, at sygehus, kommuner, almen praksis og virksomheder samarbejder om nye fremtidssikre velfærdsløsninger til gavn for patienter og borgere. CoLab Lillebælt er en god platform for dette samarbejde.

Hånd om hinandens sundhed

Parterne – Sygehus Lillebælt og Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart Kommuner - ønsker, at CoLab Lillebælt bliver en del af den vision, som Sygehus Lillebælts direktion har formuleret sammen med kommunaldirektørerne fra Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart om et stærkere samarbejde på sundhedsområdet med henblik på at sikre et sundt og robust civilsamfund.

Erfaringer, produkter, løsninger og metoder, der kan forebygge og reducere infektioner blandt børn i kommunens daginstitutioner skal udbredes til øvrige borgergrupper og til de øvrige kommuner.

Syddansk Sundhedsinnovation

Som ansvarlig for CoLab Denmark programmet skal Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) supportere CoLab Lillebælt, både i forbindelse med etableringen og med ydelser, der understøtter de projekter, som CoLab Lillebælt styregruppen beslutter sig for at