CoLab Lillebælt sætter retningen for 2017

Håndhygiejne, bleskift, rengøring og et generelt løft af vidensniveauet om hygiejne bliver de centrale fokusområder for CoLab Lillebælt

Målet for CoLab Lillebælt er at udvikle og teste løsninger i et driftsnært miljø samt at identificere de gode løsninger, der kan give værdi på tværs af sektorer.

Løsninger der gør det nemmere at have god håndhygiejne

God håndhygiejne er et godt skridt på vejen til at stoppe sygdomssmitte, og der er et potentiale at arbejde med her både i daginstitutioner og blandt sygehusenes patienter. Løsninger, som kan gøre det nemmere at have god håndhygiejne for både børn og voksne, vil derfor være i fokus.

Hygiejnen omkring bleskift er også et indsatsområde, hvor konkrete løsninger kan gøre bleskift ikke bare renere men potentielt også nemmere. Her vil smittekilder, arbejdsmiljø og den gode interaktion med barnet være i højsæde.

Rengøringens betydning

Der ses også et stort potentiale i at øge forståelsen for rengøringens betydning for at bryde smittekæden, ligesom behovsbaseret rengøring kan være medvirkende til at udnytte ressourcerne bedst muligt. Derfor er dette også et indsatsråde for CoLab Lillebælt.

Sidst men ikke mindst skal indsatser på de nævnte områder underbygges med konkret viden om hygiejne og om at bryde smittekæden. Viden som kan relateres til dagligdagen så hygiejne bliver en naturlig del af den gode omsorg.

- Gode løsninger som gør hygiejne til en integreret del af hverdagen i både daginstitutioner men som også giver værdi for sygehusene vil være vores fokus for 2017, fortæller Susanne Kolle, projektleder ved CoLab Lillebælt.

Kontakt Susanne Kolle på 4042 3164 eller susanne.kolle@rsyd.dk