Susanne Kolle er ansat som projektleder i CoLab Lillebælt

Susanne Kolle er startet som projektleder i CoLab Lillebælt

Som projektleder får Susanne Kolle ansvaret for at bistå samarbejdet om udvikling og test af borgernære løsninger på sundhedsområdet med henblik på at sikre et sundt og robust civilsamfund på tværs af Sygehus Lillebælt og Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart Kommuner

CoLab Lillebælt gik i luften i september 2016. Konkret skal CoLab Lillebælt arbejde med forebyggelses- og hygiejneområdet på tværs af sektorerne for at sikre, at borgerne slet ikke bliver til patienter – at de forbliver sunde og raske.

Udgangspunkt er hygiejneprojektet Hånd om hinanden i Middelfart Kommune, som blandt andet sætter fokus på at opretholde god hygiejne og dermed forebygge og reducere infektioner blandt børn i Middelfart Kommunes daginstitutioner.

Bro mellem kommuner og Sygehus Lillebælt

- Jeg ser frem til at bygge videre på de erfaringer, som Middelfart Kommune har gjort i forbindelse med deres gennemgang af hygiejne i daginstitutionerne, at bygge bro til Sygehus Lillenbælts hygiejneorganisation og øvrige afdelinger samt at skabe afsæt for at udbrede de løsninger vi skaber sammen i de øvrige kommuner.

Fakta om Susanne Kolle

Susanne Kolle er 30 år og uddannet cand. merc. i innovationsledelse (2013). Hun kommer fra en stilling som videnskabelig assistent ved Aarhus Universitet, hvor hun forskede i forbrugeradfærd og innovation i forhold til fødevarer.

Hun har kendskab til sundhedsvæsenet fra sit speciale om udvikling af produkter indenfor medtech-området, ligesom hun tilbage i 2012, som en del af sit studie, arbejdede på Innovation Center Denmark i Silicon Valley, USA, under Invest in Denmark.