CoLab Lillebælt understøtter teknologiafprøvning i MRSA forløb

Sektorerne bindes sammen i projektet ’Rådgivning af børnefamilier med MRSA’ gennem teknologi. Sygehusets eksperter, almen praksis som kender patienten og den kommunale sundhedspleje som møder patienten i hjemmet planlægger forløb sammen gennem videokonsultationer.

Forside> Nyheder> CoLab Lillebælt understøtter teknologiafprøvning i MRSA forløb
20-08-2018

I Sygehus Lillebælts Infektionshygiejniske Enhed har der længe været et ønske om at støtte bedre op om MRSA forløbet Dels med baggrund i, at flere familier efterspørger en bedre rådgivning og dels fordi mange familier ikke bliver MRSA-fri.  Især børnefamilier kan være udfordret af langvarige og komplekse forløb. Derfor tager projektet udgangspunkt i denne gruppe.

Afprøvningen af en tværsektoriel koordinering af MRSA-forløbene tager i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger udgangspunkt i den praktiserende læge som behandler. Den Infektionshygiejniske Enhed på sygehuset tilbyder specialistviden om MRSA og ikke mindst råd og svar på helt gængse praktiske udfordringer i hjemmet. Derudover har småbørnsfamilier en tæt kontakt med den kommunale sundhedspleje og søger ofte råd her. Men den kommunale sundhedspleje er slet ikke en del af småbørnsfamiliers MRSA forløb i dag. Det råder et nyt CoLab Lillebælt projekt bod på.

Projektet ’Rådgivning af børnefamilier med MRSA’ kobler sektorerne gennem en videokonference ved forløbsopstart. Derudover har patienterne gennem deres forløb adgang til relevant information og værktøjer gennem patient-appen ’Mit Forløb i Region Syddanmark’. Målet er at teknologi skal være med til at binde det sammenhængende sundhedsvæsen bedre sammen, for at borgere oplever at få nogle bedre forløb og i højere grad blive MRSA-fri, så de undgår at blive isoleret på sygehuset.

Kontakt Susanne Kolle på 40 42 31 64 eller susanne.kolle@rsyd.dk for yderligere information.