Bedre håndhygiejnevaner

God håndhygiejne er et godt skridt på vejen til at stoppe sygdomssmitte, og der er stort potentiale i at grundlægge de gode vaner tidligt.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er hænderne er den hyppigste smittevej for almindelige infektioner som forkølelse og diarré. Derfor kan god håndhygiejne reducere sygelighed. Indlæring af gode håndhygiejnevaner støtter op om overgangen fra den hjælp til håndvask, som opleves i pasningstilbud for de mindre børn, til den større grad af selvhjulpenhed, der efterstræbes i børnehaven og ikke mindst sidenhen i skolen.

 

I børnehaver gøres en stor indsats med fælles håndvask inden eksempelvis måltider, men når børnene i løbet af dagen går på toilettet selv, opleves ofte at håndvasken springes helt eller delvist over. Formålet med testforløbet var således at undersøge om teknologiske løsninger kan støtte børnenes udvikling af gode vaner og øget selvhjulpenhed i forbindelse med håndvask efter toiletbesøg.  Dette både med henblik på at huske håndvasken i det hele taget, men også alle de forskellige trin i en korrekt håndvask.

 

Der blev testet to forskellige typer sæbedispensere med forskellige grader af nudging, som skulle vække børnenes opmærksomhed. I en børnehave blev der opsat limegrønne sæbedispensere fra Berendsen, hvor nudget bestod i signalfarven. Endvidere blev denne parret med limegrønne håndklæderuller. Mens der i en anden børnehave blev opsat limegrønne sæbedispensere med LightGuide ligeledes fra Berendsen. Her bestod nudget i både signalfarven samt lysblink, der aktiveres, når børnene havde ophold sig i toiletbåsene en rum tid.

 

I forbindelse med testforløbet blev børnene introduceret til de opsatte dispensere og deres brug gennem et pædagogisk forløb omhandlende håndvask. Pædagogerne i institutionerne blev klædt på til dette forløb af Middelfart Kommunes Hygiejne-konsulent.

 

Der kan på denne korte testperiode ikke påvises et mindsket sygefravær blandt hverken børn eller personale som afhænger direkte af de testede dispensere. Det pædagogiske personale vurderede dog at dispenserne gav en øget opmærksomhed og at det kunne være lidt sjovere at vaske hænder når dispensere blinkede og mindede om det. Derudover sås en udvikling mod at flere børn huskede at vaske hænder korrekt. Der kan således spores en effekt på den korte sigt, men det er usikkert hvor vidt denne er vedvarende.

 

Læs mere i evalueringsrapporten her.

 

Kontakt Susanne Kolle på 40 42 31 64 eller susanne.kolle@rsyd.dk for yderligere information.