CoLab Odense åbner for dialog med de fynske kommuner

De fynske kommuner er meget åbne for at gå ind i CoLab Odense-samarbejdet

CoLab Odense havde den 10. marts 2016 inviteret alle de fynske kommuner til dialogmøde i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense.
Formålet med mødet var både at afdække de muligheder de fynske kommuner ser i et samarbejdet og sætte ord på eventuelle udfordringer.

Peder Jest, direktør på OUH og Morten Hoff, chef for Center for velfærdsteknologi i Odense Kommune fortalte om, hvordan OUH og Odense Kommune indgår i samarbejdet og hvilke perspektiver, de ser i, at flere kommuner deltager i netværket og inviterede åbent ind til et samarbejde. Mette Damkjær Syse, daglig leder af CoLab Odense gav en introduktion til arbejdet i CoLab Odense. De lagde alle vægt på, at åbenhed og adgang til driftsområder på sygehuse og kommuner er rygraden i CoLab Odense.

Vækstperspektiv og brugerinddragelse

Alle de deltagende fynske kommuner var positive overfor at indgå i CoLab Odense samarbejdet. Og flere talte for, at vækstperspektivet er centralt. Samtidigt er der dog en bevidsthed om, at det er en stor udfordring at trække konkrete private virksomheder ind i samarbejdet, fordi de ganske enkelt ikke findes i tilstrækkelig høj grad i området. En mere realistisk mulighed er at tænke iværksætteri og start ups ind samt at tiltrække virksomheder fra udlandet til området.

Også den vigtige brugerinddragelse blev drøftet. Små kommuner har ofte svært ved at skaffe en kritisk masse af borgere og brugere i brugerinddragelsesprocesser. Her kan et samarbejde på tværs af kommuner være en stor hjælp. Det samme gælder i forhold til at finde og opdyrke de aktive borgere, der findes i lokale netværk.

Christina Bomholt Rasmussen, velfærdsteknologikonsulent, Assens Kommune forklarer

- Vi er ikke stærke nok når det handler om brugerinddragelse. Vi er meget nysgerrige på hjælp til det.

Alle kommuner deltager i en lag række samarbejdsorganer på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Det blev drøftet, at netværkets arbejde naturligvis skal kobles til disse fora. Men deltagerne havde samtidigt fokus på at undgå for meget bureaukrati.

- Netværket skal skabe dynamik. Måske også nogen gange ved at overhale ’gamle strukturer’, udtaler Allan Christiansen, souschef ved Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Det videre forløb

CoLab Odense tager initiativ til sammen med de fynske kommuner at danne et aktivt netværk. Netværket skal udnytte nærheden mellem kommunerne og sikre samarbejde ind og ud mellem kommunerne.

Netværket skal skabe fælles projekter, meget gerne med udgangspunkt i de projekter, som allerede er i gang i en kommuner og som flere kommuner kan kobles sig på, så der skabes større volumen. Derfor er det første kommunerne skal i forhold til netværket at melde projekter ind.

Netværket mødes igen i maj.