CoLab Odense samarbejder med UCL om projekt med Apple og MedWare

28 studerende fra UCL (egoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og bioanalytikere) fordelt på 5 grupper har i en 2-ugers valgfagsperiode udarbejdet 5 introvideoer til et projekt i CoLab Odense.

De studerende deltager i et valgfag om teknologi i sundhedssektoren på deres næstsidste modul i uddannelsen, og opgaven fra CoLab Odense har været at udarbejde introduktionsmateriale til patienter og hjemmesygeplejen, der i fremtiden skal måle blodtryk i eget hjem, og sende denne måling til sygehuset via Apples sundhedsapp til appen Mit Forløb, således at klinikerne kan se disse målinger i den elektroniske patientjournal.

CoLab Odense er i opbygningsfasen af et generisk testforløb, hvor man kan sende forskellige typer målinger fra patientens hjem til sygehuset. Den første afdeling der tester dette er nyremedicinsk afdeling Y på OUH.

Målgruppen er dialysepatienter og patienter i ambulante forløb. Forventningen er at testforløbet effektiviserer arbejdsgangene på ambulatoriet og derudover at det sikrer bedre og mere korrekte målinger af blodtryk, da patienterne i ro og mag og i vante omgivelser kan foretage målingen og ikke bliver ramt at det såkaldte ”white coat syndrome” i mødet med lægerne.

Det generiske test set up er udarbejdet af CoLab Odense i samarbejde med Apple og den lokale virksomhed MedWare, der har lavet appen Mit forløb, der er en vigtig del af OUH´s kommunikation med patienterne.

”Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne er vigtigt for CoLab Odense bl.a. fordi de studerende repræsenterer fremtidens kollegaer, og det er helt essentielt for sundhedssektoren at de udvikler kompetencer til at arbejde med innovation, noget en reel opgave giver mulighed for.

Når CoLab Odense samarbejder med UCL er der fokus på at skabe en win-win situation, hvor der på den ene side er et læringsmæssigt perspektiv, og på den anden side forventninger til, at der leveres et produkt vi kan bruge.

I dette tilfælde er der leveret 5 flotte videoer, samt skriftlige opgaver, med forskellige refleksioner, vi kan anvende ift. en efterfølgende evaluering” siger Mette Damkjær Syse, daglig leder af CoLab Odense.