Samarbejdsprojekt med fokus på dialogen i sektorovergangene

CoLab Odense har netop skudt gang i projektet Dialog i sektorovergange – et samarbejde mellem Odense kommune, Geriatrisk afdeling G på OUH, Odense og almen praksis

Det man ønsker med projektet er at skabe et dybdegående og kvalificeret indblik i de udfordringer som ses i kommunikationen mellem de forskellige sektorer; sygehus, kommune og almen praksis i forbindelse med indlæggelse, udskrivning og ved opfølgende hjemmebesøg fra praktiserende læge af ældre medicinske patienter.

Metoden
Projektet er et empatisk observationsstudie, hvor er antal patienter følges, observeres og interviewes i forbindelse med indlæggelse på afdeling G, ved udskrivelse til eget hjem, samt ved et opfølgende hjemmebesøg fra praktiserende læge. Metoden som anvendes til dataindsamling hedder `At se med patientens øjne` og er udviklet lokalt på OUH af udviklingskonsulent Mette Mollerup. Gennem følgeskaberne vil man i projektet dels afdække oplevelser og forventning hos patienter og pårørende og dels observere handlinger og kommunikation mellem de sundhedsprofessionelle.

Formålet med projektet er, ud over at opnå en dybere indsigt i kommunikationen, også at give indsigt i vidensdelingen mellem de forskellige sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende i bevægelsen mellem hjem og sygehus, samt at få indsigt i samarbejdsrelationerne mellem OUH, Odense kommune og almen praksis

Den viden som projektet genererer gennem følgeskaberne skal danne baggrund for udarbejdelse af ideer til forbedringsinitiativer i den tværsektorielle praksis. Der vil ved projektets afslutning blive udarbejdet en rapport med projektets resultater og forbedringsforslag.

Baggrund
Projektet er iværksat af Samordningsforum Fyn (SOFF) – Implementeringsgruppen for behandling og pleje. Baggrunden for projektet er, at man fra et tidligere miniprojektet lavet af SOFF fandt frem til at kommunikationen mellem de sundhedsprofessionelle, og mellem patienten og pårørende, havde plads til forbedringer.

CoLab Odenses rolle
CoLab Odense er projektleder på projektet, og skal med baggrund i den viden som bliver genereret gennem projektet, se på muligheden for at arbejde videre med nogle af de idéer/løsninger/projekter der opstår med mulighed for udvikling af teknologiske løsninger.

Projektet er igangsat med en forberedelsesworkshop den 8. november og forventes afsluttet i starten af 2017. CoLab Odense har fra 15. november og frem til starten af januar Louise Delfs Nielsen som praktikant på projektet. Louise skal deltage i følgeskaberne af 5 patienter og står for databearbejdelsen, samt rapporteringen.