CoLab Odense vinder tre projekter fra Innovationspuljen på OUH

CoLab Odense har netop vundet 576.000 kroner fordelt på tre projekter gennem den nyoprettede interne Innovationspulje på OUH

Projekterne er meget forskellige og er kort beskrevet her:

 

Videokonsultation i palliativ pleje

Formål:

Midlerne skal bruges til at støtte et eksisterende projekt, der arbejder med at afdække potentialet for brug af videokonsultation i palliativ pleje ved at undersøge, hvordan patienter med komplekse palliative behov, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle oplever brugen af netop videokonsultation og hvordan videokonsultation kan anvendes i en dansk palliativ setting. Dette med henblik på at give patienter, der ønsker at være i hjemmet i den sidste tid, mulighed for dette.

Samarbejdspartnere: EWII, REHPA, Palliativt team OUH/Svendborg – onkologisk afd. og CIMT, SDU.

 

Innovationslab med fokus på udvikling af tværsektorielle løsninger, efteruddannelse og skabelse af innovativt mindset.

Formål:

At udvikle et Innovationslaboratorium, hvor der arbejdes med tværsektorielle udfordringer, og herigennem udvikles idéer til nye tværsektorielle teknologier, eller nye måder at anvende eksisterende teknologier. Herudover får sundhedsprofessionelle fra kommuner og sygehuse samtidig en efteruddannelse med fokus på at oparbejde innovationskompetencer og erfaringer med tværsektorielle projekter og samarbejde med virksomheder.

 

Patienten i eget hjem – etablering af testcenter for hjemmemonitorering

Formål:

At etablere et generisk test-setup - baseret på erfaringer med pilotafprøvning af hjemmemonitorering, hvor data bliver sendt til de to sundhedsapps Apples Healthkit og Mit Forløb. Test set-uppet skal tilbydes til sygehusafdelinger og kommunal praksis, der ønsker at arbejde med hjemmemonitorering, og målet er at give mulighed for at teste hjemmemonitorering på ønskede patient-/borgerforløb.