Kandidatstuderende i praktik hos CoLab Odense

Mette Dueholm Schmidt er den ene af to praktikanter i CoLab Odense, der startede den 15. november. Mette fortæller her om sine overvejelser og opgaver

Test af Apple HealthKit

Hos CoLab Odense medvirker jeg i et projekt, som skal teste selvmonitorering af blodtryk i hjemmet, med Apple HealthKit.

Konkret skal det testes om patienter fra nyremedicinsk afdeling Y, Odense Universitets Hospital OUH, selv kan monitorere deres blodtryk i hjemmet, forud for konsultationerne på ambulatoriet.

Formålet med testen er at afdække potentialet for selvmonitorering ved at opnå viden om hvordan patienten oplever at udføre selvmonitoreringen. Endvidere evalueres det om blodtryksmålinger i hjemmet er valide og derfor om der er mulighed, for at effektivisere arbejdsgangene på ambulatoriet.

Studierelaterede opgaver

Mine studierelaterede opgaver består af dataindsamling ved hjælp af feltobservationer og individuelle interview af patienter, som er tilknyttet nyremedicinsk ambulatorium.

Dataindsamlingen vil foregå i patienternes eget hjem for at få et grundlæggende billede af, hvordan patienterne måler deres blodtryk, hvordan patienterne oplever at bruge Apple Healthkit, og hvordan patienterne oplever selvmonitorering af blodtrykket i hjemmet.

Såfremt de indsamlende data er brugbare, vil de efterfølgende indgå i evalueringen af Apple Healthkit.

Som praktikant hos CoLab, kan jeg medvirke til at løse enkelte opgaver og være nysgerrig på nogle konkrete opgaver i projektet. Ved at stille spørgsmål, kan det give anledning til refleksioner og derved åbne op for forandringer, som kan skabe værdi for projektet.