Stor interesse for CoLab Odense på Demantec-event

Den 14. december 2017 blev første netværksmøde i det dansk-tyske demensprojekt Demantec afholdt, og i den forbindelse var CoLab Odense inviteret til at afholde en workshop.

Deltagerkredsen på dagen var bred og talte både virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner m.fl. fra Danmark og Tyskland. Temaet for netværksmødet var potentialet i, at uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejder tæt sammen om at skabe fremtidens velfærdsteknologiske løsninger, og deltagerne nød godt at både videndeling og networking omkring teknologier til borgere med demens.


Dagen var bygget op omkring enkelte oplæg, tid til at møde virksomheder med teknologier inden for demens på markedspladsen, og afsluttende blev der afholdt to workshops, hvor deltagerne kunne høre nærmere om bl.a. CoLab Odenses arbejde med virksomheder, demens og uddannelsesinstitutioner.

 

Demens er et emne, der fylder en del for CoLab Odense i 2017, blandt andet gennem vores involvering i InnoEvent, der i 2017 har fokus på netop demens.

 

Der var rigtig god interesse for at høre mere om, hvad netop CoLab Odense kan hjælpe især virksomhederne med, og vi kom hjem med lommerne fulde af visitkort.