Kommunikation på tværs af sektorer

Virksomheden MedWare lagde hus til, da omkring 30 personer fra både kommuner og sygehuse den 27. april mødtes i Odense for at tale om mulighederne for at styrke den tværsektorielle kommunikation digitalt.

Udgangspunktet for snakken var appen Mit Forløb, som er udviklet for at lette kommunikationen mellem afdelinger på et hospital og patienterne og for at hjælpe patienterne med at finde den rigtige information om deres patientforløb. Siden opstarten i 2014 er Mit Forløb blevet patienternes personlige indgang til Odense Universitetshospital i forbindelse med specifikke behandlingsforløb. Flere end 17.000 patienter bruger i dag appen til at kommunikere digitalt med hospitalet og til at finde information og vejledning – og godt 300 nye brugere kommer til hver uge.

 

Siden udrulningen af Mit Forløb har man oplevet, at appen også kan give patienten mulighed for at kommunikere med kommunen, samt at kommunen og sygehuset kan kommunikere med hinanden omkring den konkrete patient i et lukket system, hvor også patienten selv kan se og skrive med.

Dagen bød på mange forskellige bud på, hvor kommunikationen mellem de forskellige sektorer kunne have godt af at blive styrket. Bl.a. var der et stort fokus på præmature børn og generelt barslende familier, der sendes hjem fra hospitalet meget kort tid efter fødslen, og som potentielt har kontakt til begge sektorer, uden at der er specielt meget koordinering mellem hospitalet og kommunen.

 

Tværsektoriel kommunikation er et af CoLab Odenses store fokusområder, og vi arbejder med flere projekter, hvor netop dette er i fokus, både på børne- og på ældreområdet.
Vi var derfor glade for den store opbakning til dagen og ser frem til at snakke videre om emnet med dem, der kunne have interesse.