CoLab Odense søger en innovationskonsulent

CoLab Odense søger en innovationskonsulent til opgaver inden for projektopbygning og projektledelse.

Der er stor aktivitet i CoLab Odense, så du skal være god til at have mange bolde i luften på én gang.

 

Dine opgaver i driften 

Som innovationskonsulent i Team CoLab Odense, er du med til at styrke OUH’s profil som en organisation, der lægger stor vægt på at arbejde tværsektorielt og styrke det samlede patientforløb med patienten i centrum. Du bliver en del af et samarbejde mellem OUH, Odense Kommune samt andre fynske kommuner. CoLab Odense samarbejder tæt med virksomheder og har fokus på at understøtte udviklingen af teknologier, der giver bedre patientforløb såvel for borger og patient som for organisationen. 
Arbejdsopgaverne omfatter derfor projektopbygning på tværs af sektorer, projektkoordinering og projektledelse samt virksomhedssamarbejde. Vore projekter er ofte mindre tests og afprøvning af innovative teknologier og fokus på teknologiernes effekt i drift og på tværs af sektorerne. Colab Odense arbejder i og forholder sig til hele det velfærdsteknologiske økosystem i Region Syddanmark, så du skal også være god til at knytte kontakter og vide, at et godt netværksarbejde fordrer at man både giver og får. 
Vi arbejder med leverancer på tre bundlinjer:  
1. kvalitet for borger/patient  
2. effektivitet i den tværsektorielle sundhedssektor  
3. vækst i virksomheder 
De opgaver, som du skal løse, kræver kompetencer indenfor:  

Projektledelse 
 • Daglig projektledelse 
 • Koordinering af projektmøder 
 • Varetagelse af evaluering og afrapportering  
 • Kontakt til partnerne i projektet 
 • Forståelse for anvendelse af teknologi i den tværsektorielle sundhedssektor 
 • Forståelse for de forskellige behov i kommuner, sygehuse og virksomheder 
 • Inddragelse af borger/patient i projekter 

 

Formidling 

 • Formidling af viden fra innovationsprojekter til Colab Odenses hjemmeside 
 • Mundtlig kommunikation i form af projektpræsentationer 
 • Tekstforfatning til bl.a. foldere og hjemmesidetekster 
 • Hjemmesideredigering  
 • Planlægning og koordinering af mindre events 
 • Netværksskabelse 
 • Partnerrelationer 

 

Sociale kompetencer 

Som person skal du være opsøgende, selvstændig og trives med en stor daglig kontaktflade. Du skal kunne samarbejde med mange forskellige mennesker og have nemt ved at kommunikere med samarbejdspartnere både internt og eksternt.  
Vi forventer desuden, at du er struktureret, energisk og fleksibel samt trives med at have mange bolde i luften samtidig. 
    
CoLab Odense tilbyder 
 • En stilling med spændende og forskelligartede arbejdsopgaver i et innovativt miljø, hvor der er en uformel omgangstone med en professionel tilgang til både opgaver og kolleger 
 • Et spændende indblik i den tværsektorielle sundhedssektor og de behov, der opstår for borger/patient samt organisationerne efterhånden som kravene stiger og NYT OUH nærmer sig 
 • Et samarbejde og netværk med resten af Colab Denmark 
 • Ansættelse i en innovationsenhed med kolleger, der har høj faglighed ud over det sædvanlige, et skarpt øje for patienterne og en arbejdsglæde, der rummer plads til forskellighed 

 

Hvem er vi?
OUH har gennem flere år arbejdet med strategisk innovation og udvikling af medicinske teknologier. Vi har en førende position både nationalt og internationalt, bl.a. gennem vores stærke samarbejde med Syddansk Universitet. Det er den unikke kombination af klinik, teknologi og forskning, der sammen med professionelle netværk og dedikerede medarbejdere har skabt vores stærke position. Hos CoLab Odense bliver du en del af OUH’s innovationsenhed, som består af 29 medarbejdere, der er opdelt i fem teams og beskæftiger sig med innovation, forskning og implementering.  

 
Innovationsenheden udgør et af de fire funktionsområder i staben Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse (KFIU), hvor der samarbejdes på tværs for at sikre, at de kliniske afdelingsledelser har optimale rammer for at udøve ledelse og give patienterne den bedste behandling og pleje.   
 
CoLab Odense er en del af et netværk af fem andre CoLabs i Region Syddanmark der til sammen udgør CoLab Denmark. Vi har fokus på den tværsektorielle sundhedssektor og på at understøtte, at patienten trygt kan blive længst muligt i eget hjem. Konkret samarbejder vi med Odense Kommune og indgår i projektsamarbejder med andre kommuner på Fyn. Vi udvikler og samarbejder med virksomheder, kliniske afdelinger på OUH og i kommunerne. CoLab tilbyder et alsidigt og udfordrende job med stor selvstændighed og gode muligheder for at sætte præg på arbejdet. Vi arbejder i et felt, der har stor bevågenhed, og hvor der er fokus på de løsninger, som vi er med til at skabe. I teamet er der en daglig leder og en udviklingskonsulent i Odense Kommune samt dig – dine øvrige nye kolleger kommer fra hele innovationsenheden og den gruppe, der arbejder med velfærdsteknologi i Odense Kommune. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår   
Stillingen er en projektstilling indtil den 31. december 2018 på 37 ugentlige timer. Tiltrædelse 1.august 2017. Ansættelse sker efter gældende overenskomst med den relevante forhandlingsberettigede organisation.  OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark. Dit arbejdssted vil være i Odense.    

Yderligere information  
For yderligere oplysninger kontakt Innovationschef Tessa Lind Gjødesen på tlf. 2916 0324 eller Teamleder Mette Damkjær Syse på tlf. 6130 9919 .
Der afholdes ansættelsessamtaler den 20. juni 2017.