Palliativ behandling og videokonsultationer

Hvordan reagerer alvorligt syge patienter og deres pårørende, når dele af kontakten til sygehuset foregår via video?

Det spørgsmål har REHPA og palliativt team på Odense Universitetshospital (OUH) stillet sig selv. Sammen med Svendborg Kommune har de indgået et samarbejde med EWII Telecare om at tilbyde videokonsultationer til patienter i palliativ behandling. I projektet erstatter videokonsultationerne de telefonkonsultationer, man bruger i dag.         

I alt 13 patienter og deres pårørende har afprøvet skærmen som kommunikationsmedie i projektperioden. Patient/pårørendeperspektivet er det primære fokusområde i projektets forskningsdel, og det betyder, at en endelig afrapportering om dette område først kommer i en artikel til efteråret 2017.

Målgruppen for denne rapport er offentlige og private virksomheder, der overvejer at anvende skærmbasserede løsninger til patienter i palliativ behandling i eget hjem. Den kan tjene som inspiration i forhold til andre grupper af patienter, der har brug for opfølgende samtaler, og hvor det er en fordel, at pårørende kan deltage.  Projektet har vist, at hjemmesygeplejen vælger at deltage i enkelte af disse konsultationer – noget, der kan øge videndeling og samarbejde over sektorgrænserne. 

Vi følger op på denne rapport i efteråret, når artiklen om patient/pårørendeperspektivet er kommet.

Læs rapporten om skærmmedieret palliation