KOL-patienter får tilbudt ny træningsform

Den 4. januar starter et nyt projekt for KOL-patienter i Odense Kommune. Dem, som før fik tilbudt hjemmetræning bliver nu tilbudt tele-træning, som går ud på, at de træner hjemme i stuen, mens de kan følge terapeuten og de andre holddeltagere på en skærm.

Tele-KOL-træning er et projekt, som Odense Kommune har valgt at afprøve i samarbejde med forskellige partnere, heriblandt CoLab Odense. Der er plads til i alt 45 borgere, og når pladserne er fyldt op, og træningsforløbet er gennemført, samles der op på de erfaringer, der er gjort gennem forløbet. I alt er fire fysioterapeuter tilknyttet, og de ser et stort potentiale i teletræningen og glæder sig til at komme i gang.

Teletræning i stedet for hjemmetræning
Tele-KOL-træning er kun tiltænkt de borgere, som af den ene eller anden grund ikke kan deltage på almindelig holdtræning. For nogle er sygdommen for invaliderende til at komme afsted, for andre er transporten umulig eller noget helt tredje. Som det er i dag, tilbydes disse borgere hjemmetræning, hvor en terapeut kommer ud til dem. Men nu skiftes hjemmetræningen ud med tele-KOL-træning – i hvert fald for de borgere, der har mod på det.

Teletræning giver sociale relationer
Den nye træningsform, som altså foregår hjemme i stuerne, giver borgerne en følelse af at gå på et hold, selvom de ikke fysisk er placeret sammen med andre. Når de tænder træningsskærmen, kan de nemlig se både fysioterapeuten og de tre andre borgere, som de 'går på hold med'. Det kan skabe nogle andre oplevelser end at være alene med en fysioterapeut. Og forhåbningerne er, at denne holdfølelse kan give et socialt aspekt til træningen.

Mindre kørsel og bedre udnyttelse af ressourcer
Teletræningen forventes at resultere i mindre kørsel frem og tilbage for terapeuten, samt at frigive tid, fordi terapeuten før skulle træne individuelt med alle borgere, hvorimod de nu kan træne fire borgere samtidigt på skærmen.

Projektet er støttet blandt andet af CoLab Denmarks aktivitetspulje.

Kontakt: Kristina Lagoni Garbøl, udviklingskonsulent, CoLab Odense, krlag@odense.dk