Beroligende miljøer omkring ECT-behandlingen

Psykiatrien i Syddanmark har i et projekt afprøvet et lys- og indretningsdesign, der har til formål at optimere den elektrochok-terapeutiske behandling (ECT).

For patienter med svær depression kan ECT-behandling være det eneste, der virker. Men for at opnå den optimale behandling, er det en forudsætning, at patienten er afslappet og rolig før selve behandlingen. I udviklingsprojektet, der tager afsæt i ECT-afsnittet på Psykiatrisk afdeling i Kolding/Vejle, har formålet været at skabe beroligende miljøer omkring ECT-behandlingen ved hjælp af lys- og lyddesign.

 

Indretningskonceptet blev designet på baggrund af en behovsanalyse blandt patienter og personale. Det består af beroligende lys, visuel stimuli i form af små naturfilm på væggen samt musik og lyddæmpende gardiner.

 

En kvalitativ evaluering viser, at patienterne oplever miljøet som beroligende, og medarbejderne er tilfredse. Der er dokumenteret en tendens til kortere behandlingsforløb. Kvantitative målinger af kritiske faktorer har dog i det gældende projekt ikke givet grundlag til at dokumentere, at miljøet i sig selv kan betyde, at patienterne får mindre anæstesi, mindre strøm og dermed potentielt færre bivirkninger.

 

undefined

Konklusionen er således, at beroligende miljø i ECT kan være medvirkende faktor til at skabe en positiv oplevelse blandt patienter, og projektet kvalificerer flere fremadrettede spørgsmål, som kan undersøges i forhold til at finde stærkere evidens for effekten.

 

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem offentlige og private parter. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle har været teststed, og ECT-koordinator, Pia Merete Andersen, har indgået aktivt i udviklings- og testprocessen i forhold til at bidrage med faglig viden samt involvere medarbejdere og brugere.

CoLab Recovery & Rehab har haft overordnet ansvar for projektledelse og evaluering af projektet, mens Syddansk Sundhedsinnovation har været ansvarlig for konceptudvikling i samarbejde med patienter, medarbejdere og private samarbejdspartnere, herunder Philips og Wavecare A/S.

undefined

 

Læs mere fra projektet:

Behovsanalyse

Konceptanalyse