CoLab Recovery & Rehab søger en udviklingskonsulent

Vær med til at skabe bedre løsninger for sårbare borgere.

CoLab Recovery & Rehab oplever en stigning i projektaktiviteterne og søger derfor en udviklingskonsulent, der kan bidrage til den samlede opgaveløsning.  

 

CoLab Recovery & Rehab er en udviklingsenhed med base i Region Syddanmarks psykiatrisygehus og sociale område. CoLab Recovery & Rehab er samtidig del af netværksorganisationen, CoLab Denmark, der favner parallelle udviklingsenheder på regionens øvrige sygehuse, og som samlet fungerer som samarbejdsplatform mellem regionens driftsenheder, kommuner, virksomheder og øvrige aktører.  

 
I CoLab Recovery & Rehab sætter vi skub i samarbejdet om nye løsninger, der kan styrke recovery og en rehabiliterende tilgang til borgere med sindslidelser og fysiske & psykiske handicaps. Vi etablerer projektsamarbejder mellem afdelinger, virksomheder, patienter/borgere og kommunale samarbejdspartnere. Vi følger også projekter til dørs og har en udførende rolle i forhold til behovsafdækning, tests, evaluering, fundraising, netværksarrangementer m.m. Aktuelle projekttiltag, der kan give et indblik i bredden af vores projektportefølje: 
 
 • Afprøvning, tilpasning og effektmåling af apps og it-løsninger i Psykiatrien 
 • Psykiatriens hverdagstestere – landsdækkende testpanel for brugere af psykiatrien 
 • Lys i psykiatrien - udvikling af lyskoncepter til psykiatrien 
 • Tilrettelæggelse af konferencer og vidensarrangementer med borgerinddragelse som tema 
 • Nye modeller for samarbejde på tværs af region og kommuner 
 
Dine arbejdsopgaver bliver:  
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af events, workshops og konferencer 
 • Procesfacilitering på strategisk og praktisk plan 
 • Behovs- og erfaringsopsamling blandt medarbejdere, brugere og pårørende 
 • Dialog med virksomheder i forhold til at teste og udvikle nye løsninger.  
 • Projektledelse og projektkoordinering 
 
Uddannelsesmæssigt kan der være mange veje til dette job – du kan have faglig baggrund som akademiker, designer, kliniker eller andet. Det, vi vægter er, at du har: 
 • forståelse for rammebetingelserne for udvikling og innovation i det offentlige  
 • erfaring med projektledelse  
 • metodekendskab til og erfaring med brugerinddragelse 
 • erfaring med procesledelse og samskabelse med flere interessenter – du har også gerne erfaring med grafisk facilitering 

Vi ser, at du som person: 
 • har stærke kommunikative kompetencer 
 • er kundeorienteret og kan vedligeholde relationer på tværs af organisationer 
 • kan strukturere egne opgaver og samtidig bidrage til fælles indsatser 
 • er ide- og initiativrig 
 • kan agere i forandringsprocesser uden at miste motivation og overblik 

Vi tilbyder dig at indgå i et mindre team, men med stor ekstern kontaktflade til samarbejdspartnere i og uden for Region Syddanmark. Du får en varieret arbejdsdag med plads til at løse opgaverne selvstændigt og kreativt.  Vi har et fagligt højt ambitionsniveau, men omgangstonen er uformel - grin og gensidig sparring er en del af arbejdskulturen.    
 
Arbejdsstedet er psykiatriens administration, Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart, men du skal forvente en del transport i forbindelse med jobbet.  
 
Der er tale om en 1-årig projektstilling 37 timer ugentligt med flekstidsordning og start den 1. marts 2017. 
Ansøgningsfrist er 6. januar 2017 og 1. samtaler afholdes den 13. januar og 2. samtale 18. januar 2017.  
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til projektchef Dorte Dalkjær, telefon:  24669591, mail: dorte.dalkjaer@rsyd.dk 

 

Søg stillingen her