En lille gruppe af Psykiatriens hverdagstestere med angst har testet appen Remories

En lille gruppe af Psykiatriens hverdagstestere har afprøvet appen Remories med meget forskellige oplevelser. Mens nogle deltagere har haft stor glæde af appen, er den for andre mangelfuld og ikke særlig brugbar

Virksomheden Remories og Region Syddanmark har i regi af CoLab Recovery & Rehab samarbejdet omkring test og evaluering af en tilpasset version af appen Remories. Appen er oprindeligt udviklet til personer med Aspergers, men er efter en tilpasning testet af hverdagstestere, der selv har angivet at have en angstdiagnose.

Appen er et redskab til at overkomme udfordringer i en hverdag med angst. I appen kan brugeren bl.a. sætte mål for sig selv, registrere sit humør og blive mindet om sine gode oplevelser, der kan give motivation og støtte til at arbejde med egne mål. Brugere kan også dele gode minder med andre og på den måde give hinanden støtte og feedback. Appen bygger på anerkendte principper inden for narrativ og kognitiv terapi.

Testresultaterne viser, at oplevelserne af appen Remories er meget delte. Mens nogle har opnået et stort udbytte af appen og i høj grad er motiveret til at fortsætte brugen, har andre ikke kunnet se mening med appen, har opgivet at bruge den undervejs i testforløbet og har ikke mod på at fortsætte med at anvende den efter testforløbet.

Årsagerne til de meget forskellige oplevelser er ikke entydige og skal muligvis også ses i lyset af deltagernes forskellige baggrunde og forudsætninger for at bruge app’en, fx om introduktionsvideoen er blevet set, om deltagerne er vant til at bruge app’s, og hvilke forventninger de havde til appen.

På baggrund af deltagernes erfaringer og oplevelser med appen, udledes en række konkrete ideer til optimering af appens brugervenlighed og brugbarhed:

  • Formålet med appen skal være tydeligere
  • Instruktion i anvendelse af appen bør fremgå i appen, herunder hvordan der navigeres i appen
  • Appen kan med fordel kunne indeholde andre farver end hvid
  • Større overblik, fx i form af grafer
  • Mulighed for at se humørangivelser af en oversigt, som skal gøre det muligt at få overblik over evt. gode og dårlige perioder samt årsagerne hertil
  • Mulighed for at slå gruppefunktionen fra, da den kan give anledning til at føle sig udenfor, hvis man ikke ønsker at være en del af en gruppe.

Læs hele evalueringen "Resultater af test og evaluering af Remories i Psykiatriens hverdagstestere" .