En stemme til børn med multiple handicaps

TrygFonden har bevilget 1,3 mio. kr. til udviklingsprojektet ’En stemme til børn med multiple handicaps’. Projektet ledes af CoLab Recovery & Rehab og har til formål at udvikle en innovativ kommunikationsteknologi, baseret på velkendte løsninger som bl.a. platformen Touch & Play fra Vejle-virksomheden Applikator. Tidligere erfaringer fra deres Touch & Play-løsning samt velkendt sensorteknologi skal tilpasses, så barnet kan betjene pc og interaktive skærme gennem bevægelser.

 

- Det er fantastisk at kunne være med til at gøre en indsats for disse multihandicappede børn. På grund af deres handicap er børnene maksimalt udfordret hver eneste dag. Med CoLab har vi muligheden for at arbejde i et bredt partnerskab for at finde en god løsning og samtidig sprede gode erfaringer på tværs af kommune og regionsgrænser, siger Christian Schacht-Magnussen, driftsdirektør for socialområdet i Region Syddanmark.

 

undefined

Kirsten Nørgård Christensen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Aabenraa Kommune, får overrakt donationen fra TrygFonden. Billede: Dorte Dalkjær

 

Projektgruppen, der består af CoLab Recovery & Rehab, Aabenraa Kommune – Børnehandicapområdet, UC Syd og virksomheden Applikator, vil i løbet af en toårig projektperiode afprøve forskellige løsninger på børneinstitutionen Posekær og Børnehuset Lille Kolstrup i Aabenraa Kommune.

 

Læs pressemeddelelse om projektet her