Test af KomSim – online genoptræningsprogram til afatikere

Kan teknologien KommunikationsSimulatoren være med til at intensivere genoptræningen hos afatikere?

KomSim er et online genoptræningsprogram, der skal medvirke til at intensivere genoptræningsindsatsen hos borgere, der er ramt af afasi, dvs. tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen som følge af en hjerneblødning eller blodprop.


I en test og evaluering af KommunikationsSimulatoren (KomSim) har CoLab Recovery & Rehab haft ansvaret for at designe testforløbet, indsamle data og slutteligt udarbejde en testrapport.

Formålet med testen har været at afdække brugernes (logopæder, borgere og pårørende) oplevelse og faktiske anvendelse af KomSim-teknologien, herunder funktionalitet og brugervenlighed, samt om KomSim-teknologien med fordel vil kunne anvendes af borgere med afasi som supplement til den gængse logopædiske træning.

Af testrapporten fremgår det, at både borgere og logopæder nemt kan betjene løsningen, men at løsningens funktionalitet og brugervenlighed kan optimeres yderligere. KomSim vurderes i nogen grad at være et godt supplement til den eksisterende genoptræning med potentiale for, at borgere med afasi vha. KomSim kan træne mere systematisk og intensivt både under og efter endt rehabiliteringsforløb og dermed opnå et bedre rehabiliteringsresultat.

 

Læs rapporten