Meningsfulde udendørs aktiviteter for voksne handicappede

Teknologi kan motivere til mere udendørs aktivitet, når den integreres i borgernes hverdagsliv, og når medarbejderne kan anvende teknologien som pædagogisk redskab

CoLab Recovery & Rehab har netop afsluttet projektet, Ud & Lev, hvor formålet har været at finde teknologiske løsninger, der kan motivere psykisk udviklingshæmmede til et mere aktivt udeliv.

Læringen er, at teknologien bliver brugt, når den kan integreres i borgerens hverdagsliv - og når medarbejderne kan anvende den som pædagogisk redskab.

Læs den samlede evalueringsrapport, der evaluerer tre specifikke tiltag, som er udviklet og testet gennem projektforløbet og giver anbefalinger til videre forløb og initiativer.

Læs mere om projektet her