Borgere med udviklingshæmning tester sensorteknologi

En pilottest af SENS motion® systemet peger på, at teknologien potentielt kan øge den fysiske aktivitet og livskvaliteten hos borgere med udviklingshæmning.

Fire borgere med udviklingshæmning fra bo- og beskæftigelsestilbuddet Østruplund har i 14 dage testet SENS motion® systemet, der vha. af en sensor placeret på benet kan måle (in)aktivitet. Formålet har været at afprøve sensorteknologien og undersøge dens relevans for borgere med udviklingshæmning.

To ud af fire borgere med en mildere grad af udviklingshæmning har haft en oplevelse af, at de har dyrket mere motion i testperioden end ellers. Således tyder det på, at systemet kan have relevans for denne målgruppe. Borgerne har i et vist omfang været i stand til at forstå formålet med SENS motion® systemet og vil fremadrettet potentielt kunne anvende det som et selvmonitoreringsredskab på egen telefon med begrænset involvering af medarbejdere. Systemet har således potentiale til at øge målgruppens selvstændighed og egenmestring og som følge deraf deres livskvalitet, når de oplever, at motivationen for øget fysisk aktivitet i højere grad kommer fra dem selv fremfor en medarbejder.


Virksomheden SENS Innovation ApS, Specialcenter for Unge og Voksne i Region Syddanmark og CoLab Revovery & Rehab har samarbejdet omkring test af SENS motion® systemet.

Læs testrapporten

Læs nyhed om testen


Læs mere om SENS motion® systemet